بازی کلن و دورتموند - هفته 27 - 1400/12/29

ترکیب اصلی کلن
 • 20 ماروین شوابه
 • 2 بنو اشمیتز
 • 4 تیمو هوبرز
 • 6 صالح اوزکان
 • 9 سباستین اندرسن
 • 13 مارک اوث
 • 15 لوکا کیلیان
 • 18 اوندری دودا
 • 21 لوئیس شاوب
 • 23 جاناس کیلیان هورن
 • 27 آنتونی مودست C
ذخیره ها
 • 1 تیمو هورن
 • 5 برایت اری امبی
 • 19 کینگزلی اهیزیبوئه
 • 24 جولیان چابو
 • 29 یان تیلمان
 • 31 استراک
 • 36 نیکلاش هائوپتمان
 • 44 ماتیاس کوبینگ
 • 47 ماتیاس اولسن

اتفاقات بازی

8'
ماریوس ولف goal جود بلینگام assist
10'
کینگزلی اهیزیبوئه subtitute-in بنو اشمیتز subtitute-out
30'
ماریوس ولف yellow-card
36'
سباستین اندرسن goal آنتونی مودست assist
43'
اکسل ویتسل yellow-card
46'
متس هوملز subtitute-in فلیکس پاشلاک subtitute-out
47'
امره جان yellow-card
66'
یولیان برانت subtitute-in رافائل گوئررو subtitute-out
67'
صالح اوزکان yellow-card
68'
یان تیلمان subtitute-in لوئیس شاوب subtitute-out
76'
اوندری دودا yellow-card
81'
دونیل مالن subtitute-in تورگان هازارد subtitute-out
84'
استراک subtitute-in مارک اوث subtitute-out
84'
ماتیاس اولسن subtitute-in سباستین اندرسن subtitute-out
87'
رینیر subtitute-in ارلینگ هالند subtitute-out
87'
مارین پونگراچیچ subtitute-in ماریوس ولف subtitute-out
pitch
20 ماروین شوابه
2 بنو اشمیتز
15 لوکا کیلیان
4 تیمو هوبرز
23 جاناس کیلیان هورن
6 صالح اوزکان
13 مارک اوث
18 اوندری دودا
21 لوئیس شاوب
9 سباستین اندرسن
27 آنتونی مودست
1 گریگور کوبل
13 رافائل گوئررو
16 مانوئل آکانجی
23 امره جان
30 فلیکس پاشلاک
10 تورگان هازارد
22 جود بلینگام
28 اکسل ویتسل
7 جیوانی رینا
39 ماریوس ولف
9 ارلینگ هالند
pitch
20 ماروین شوابه
2 بنو اشمیتز
15 لوکا کیلیان
4 تیمو هوبرز
23 جاناس کیلیان هورن
6 صالح اوزکان
13 مارک اوث
18 اوندری دودا
21 لوئیس شاوب
9 سباستین اندرسن
27 آنتونی مودست
1 گریگور کوبل
13 رافائل گوئررو
16 مانوئل آکانجی
23 امره جان
30 فلیکس پاشلاک
10 تورگان هازارد
22 جود بلینگام
28 اکسل ویتسل
7 جیوانی رینا
39 ماریوس ولف
9 ارلینگ هالند

آمار مسابقه

ویدیوهای بازی کلن و دورتموند