بازی کلن و دورتموند - هفته 27 - 1400/12/29

ترکیب اصلی کلن
 • 20 ماروین شوابه
 • 2 بنو اشمیتز
 • 4 تیمو هوبرز
 • 6 صالح اوزکان
 • 9 سباستین اندرسن
 • 13 مارک اوث
 • 15 لوکا کیلیان
 • 18 اوندری دودا
 • 21 لوئیس شاوب
 • 23 جاناس کیلیان هورن
 • 27 آنتونی مودست C
ذخیره ها
 • 1 تیمو هورن
 • 5 برایت اری امبی
 • 19 کینگزلی اهیزیبوئه
 • 24 جولیان چابو
 • 29 یان تیلمان
 • 31 استراک
 • 36 نیکلاش هائوپتمان
 • 44 ماتیاس کوبینگ
 • 47 ماتیاس اولسن

اتفاقات بازی

8'
ماریوس وولف جود بلینگهام
10'
کینگزلی اهیزیبوئه بنو اشمیتز
30'
ماریوس وولف
36'
سباستین اندرسن آنتونی مودست
43'
اکسل ویتسل
46'
متس هوملز فلیکس پاسلاک
47'
امره جان
66'
یولیان برانت رافائل گوئررو
67'
صالح اوزکان
68'
یان تیلمان لوئیس شاوب
76'
اوندری دودا
81'
دونیل مالن تورگان هازارد
84'
استراک مارک اوث
84'
ماتیاس اولسن سباستین اندرسن
87'
رینیر ارلینگ هالند
87'
مارین پونگراچیچ ماریوس وولف
20 ماروین شوابه
2 بنو اشمیتز
15 لوکا کیلیان
4 تیمو هوبرز
23 جاناس کیلیان هورن
6 صالح اوزکان
13 مارک اوث
18 اوندری دودا
21 لوئیس شاوب
9 سباستین اندرسن
27 آنتونی مودست
1 گریگور کوبل
13 رافائل گوئررو
16 مانوئل آکانجی
23 امره جان
30 فلیکس پاسلاک
10 تورگان هازارد
22 جود بلینگهام
28 اکسل ویتسل
7 جیوانی رینا
39 ماریوس وولف
9 ارلینگ هالند
20 ماروین شوابه
2 بنو اشمیتز
15 لوکا کیلیان
4 تیمو هوبرز
23 جاناس کیلیان هورن
6 صالح اوزکان
13 مارک اوث
18 اوندری دودا
21 لوئیس شاوب
9 سباستین اندرسن
27 آنتونی مودست
1 گریگور کوبل
13 رافائل گوئررو
16 مانوئل آکانجی
23 امره جان
30 فلیکس پاسلاک
10 تورگان هازارد
22 جود بلینگهام
28 اکسل ویتسل
7 جیوانی رینا
39 ماریوس وولف
9 ارلینگ هالند

آمار مسابقه

ویدیوهای بازی کلن و دورتموند