بازی نیوکسل و ولورهمپتون - هفته 32 - 1401/01/19

نتیجه نهایی
1 - 0
1401/01/19 23:30

اتفاقات بازی

13'
میگول آلمیرون رایان فریزر
56'
فابیان شار
72'
کریس وود
78'
پدرو نتو هوانگ هی چان
78'
کامپبل فرانسیسکو ترینکاو
86'
رایان ای نوری مارکال
87'
ژائو موتینیو
88'
سن لانگستاف برونو گیمارش
90+5'
جیکوب مورفی آلن سنت ماکسیمین
1 مارتین دوبراوکا
17 امیل کرافت
5 فابیان شار
33 دنیل برن
13 مت تارگت
39 برونو گیمارش
8 جونجو شلوی
7 جوئلینتون
21 رایان فریزر
20 کریس وود
10 آلن سنت ماکسیمین
1 سا جاس
23 مکس کیلمان
16 کانر کودی
15 ویلی بولی
5 مارکال
28 ژائو موتینیو
39 لوک کوندل
19 جانی
26 هوانگ هی چان
11 فرانسیسکو ترینکاو
17 فابیو سیلوا
1 مارتین دوبراوکا
17 امیل کرافت
5 فابیان شار
33 دنیل برن
13 مت تارگت
39 برونو گیمارش
8 جونجو شلوی
7 جوئلینتون
21 رایان فریزر
20 کریس وود
10 آلن سنت ماکسیمین
1 سا جاس
23 مکس کیلمان
16 کانر کودی
15 ویلی بولی
5 مارکال
28 ژائو موتینیو
39 لوک کوندل
19 جانی
26 هوانگ هی چان
11 فرانسیسکو ترینکاو
17 فابیو سیلوا
ترکیب اصلی ولورهمپتون
 • 1 سا جاس
 • 5 مارکال
 • 11 فرانسیسکو ترینکاو
 • 15 ویلی بولی
 • 16 کانر کودی C
 • 17 فابیو سیلوا
 • 19 جانی
 • 23 مکس کیلمان
 • 26 هوانگ هی چان
 • 28 ژائو موتینیو
 • 39 لوک کوندل
ذخیره ها
 • 3 رایان ای نوری
 • 7 پدرو نتو
 • 14 یرسون موسکوئرا
 • 20 چیکیونیو
 • 21 جان رودی
 • 22 نلسون سمدو
 • 24 توتی گومز
 • 27 سایس
 • 77 کامپبل

آمار مسابقه