بازی استقلال تاجیکستان و الهلال عربستان - هفته 4 - 31 فروردين 1401

31 فروردين 1401 - 00:45 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

8 '
goal
اودیون ایگالو پاس گل سلمان الفرج
12 '
subtitute-out
Khasanov M. یتیمو
18 '
yellow-card
سالم الدوساری
33 '
goal
اودیون ایگالو پاس گل .
46 '
subtitute-out
Isayev M. سولیمونوف
46 '
subtitute-out
Karomatullozoda A. شرونی
58 '
subtitute-out
Bocoum E. ژالیوف
70 '
subtitute-out
محمد جهفالی جانگ هیون سو
71 '
subtitute-out
ناصر الدوساری الحمدان
85 '
subtitute-out
محمد کانو سئولار
85 '
subtitute-out
سعود عبدالحمید .
85 '
subtitute-out
Al Obaid A. یاسر الشهرانی
90+2 '
goal
سالم الدوساری پاس گل Michael

ترکیب تیم ها

pitch
Substitute 12'
1 یتیمو
5 دژالیلف
44 Chicherin N.
17 Kosmynin V.
Substitute 46'
11 شرونی
84 Zoirov I.
8 داورونوف
Substitute 46'
70 سولیمونوف
27 Imomnazarov D.
9 زویروف
Substitute 58'
C 63 ژالیوف
1 عبدالله المعیوف
5 ...
Substitute 70'
20 جانگ هیون سو
Goal
Substitute 85'
2 .
Substitute 85'
6 سئولار
Goal
7 سلمان الفرج
Goal
96 Michael
Goal Goal
9 اودیون ایگالو
Substitute 71'
14 الحمدان
pitch
Substitute 12'
1 یتیمو
5 دژالیلف
44 Chicherin N.
17 Kosmynin V.
Substitute 46'
11 شرونی
84 Zoirov I.
8 داورونوف
Substitute 46'
70 سولیمونوف
27 Imomnazarov D.
9 زویروف
Substitute 58'
C 63 ژالیوف
1 عبدالله المعیوف
5 ...
Substitute 70'
20 جانگ هیون سو
Goal
Substitute 85'
2 .
Substitute 85'
6 سئولار
Goal
7 سلمان الفرج
Goal
96 Michael
Goal Goal
9 اودیون ایگالو
Substitute 71'
14 الحمدان

بازیکنان ذخیره

 • Kovussho S.
  14
 • Juraev O.
  16
 • نظروف
  19
 • Karomatullozoda A.
  Substitute 46'
  23
 • Khasanov M.
  Substitute 12'
  50
 • Isayev M.
  Substitute 46'
  77
 • Bocoum E.
  Substitute 58'
  90
 • Al Obaid A.
  Substitute 85'
  13
 • ناصر الدوساری
  Substitute 71'
  16
 • محمد کانو
  Substitute 85'
  28
 • ال موفریج
  32
 • ال جدانی
  33
 • الجوویر
  43
 • Al Qahtani M. H.
  56
 • Al Jubaya A.
  60
 • سعود عبدالحمید
  Substitute 85'
  66
 • محمد جهفالی
  Substitute 70'
  70

آمار مسابقه

ویدیوهای بازی استقلال تاجیکستان و الهلال عربستان