نیروی هوایی عراق

1 - 1
1401/01/26 00:45
ترکیب اصلی نیروی هوایی عراق
 • 95 محمد صالح
 • 3 Akakpo W.
 • 7 عبدالکدهیم
 • 8 بایش C
 • 14 جبار
 • 15 اسماعیل
 • 17 Miller R.
 • 20 Kadhim A.
 • 22 Mohammed M.
 • 25 مهند علی
 • 55 Hadi S.
ذخیره ها
 • 2 الغفاجه
 • 6 سعید سلطان
 • 9 Abbas A.
 • 10 احمد
 • 24 Matrook H.
 • 26 Alhasan M.
 • 31 Kareem Al-Khazaali S.
 • 66 Mohammed M.
 • 70 Boukassi M.
 • 88 Muayad Kadhim M.

اتفاقات بازی

7'
Hadi S.
42'
Mohammed M.
57'
N'Diaye A.
62'
Al Monassar H. N'Diaye A.
63'
احمد عبدالکدهیم
63'
Alhasan M. جبار
68'
Banega E.
68'
Miller R. اسماعیل
72'
Al Monassar H.
73'
Kadhim A.
77'
سعید سلطان Mohammed M.
84'
Miller R.
85'
الغفاجه Miller R.
85'
Matrook H. بایش
86'
Al Muwalland S. A. N. Al-Joui A.
90+6'
Al Monassar H. Al Abid N.
95 محمد صالح
22 Mohammed M.
20 Kadhim A.
3 Akakpo W.
17 Miller R.
15 اسماعیل
14 جبار
55 Hadi S.
25 مهند علی
7 عبدالکدهیم
8 بایش
22 القرنی
17 Al Shamekh A.
20 احمد شراحیلی
5 حسن محمد التمبکتی
27 Al Sagour F.
81 N'Diaye A.
10 Banega E.
29 Al-Joui A.
14 عبید
7 Al Ammar T.
18 Mary J.
95 محمد صالح
22 Mohammed M.
20 Kadhim A.
3 Akakpo W.
17 Miller R.
15 اسماعیل
14 جبار
55 Hadi S.
25 مهند علی
7 عبدالکدهیم
8 بایش
22 القرنی
17 Al Shamekh A.
20 احمد شراحیلی
5 حسن محمد التمبکتی
27 Al Sagour F.
81 N'Diaye A.
10 Banega E.
29 Al-Joui A.
14 عبید
7 Al Ammar T.
18 Mary J.
ترکیب اصلی الشباب عربستان
 • 22 القرنی
 • 5 حسن محمد التمبکتی
 • 7 Al Ammar T.
 • 10 Banega E. C
 • 14 عبید
 • 17 Al Shamekh A.
 • 18 Mary J.
 • 20 احمد شراحیلی
 • 27 Al Sagour F.
 • 29 Al-Joui A.
 • 81 N'Diaye A.
ذخیره ها
 • 1 Al Bawardi Z.
 • 12 Al Ghamdi K.
 • 15 Al Monassar H.
 • 21 Al Omran N.
 • 32 Al Muwalland S. A. N.
 • 35 Shaean H.
 • 36 Alsebyani H.
 • 37 Saeed A.
 • 39 Al-Dawsari M.
 • 88 Al Sharari N.

آمار مسابقه

ویدیوهای بازی نیروی هوایی عراق و الشباب عربستان