نتیجه نهایی
6 - 0
1401/02/03 00:45

بمبئی سیتی

ترکیب اصلی الشباب عربستان
 • 22 القرنی
 • 3 Iago
 • 8 Paulinho
 • 11 باهه بری
 • 13 کارلوس کاروالیو
 • 14 عبید C
 • 15 Al Monassar H.
 • 20 احمد شراحیلی
 • 24 منصور الحربی
 • 27 Al Sagour F.
 • 29 Al-Joui A.
ذخیره ها
 • 1 Al Bawardi Z.
 • 12 Al Ghamdi K.
 • 17 Al Shamekh A.
 • 21 Al Omran N.
 • 28 Al Bishi N. M.
 • 32 Al Muwalland S. A. N.
 • 35 Shaean H.
 • 37 Saeed A.
 • 39 Al-Dawsari M.
 • 88 Al Sharari N.

اتفاقات بازی

19'
باهه بری Al Abid N.
36'
Fall M.
52'
Al-Joui A. منصور الحربی
58'
Al Ghamdi K. Al Sagour F.
59'
Singh V. Angulo I.
59'
Rakip M. Singh M.
59'
Al Omran N. Al Monassar H.
64'
باهه بری Al Abid N.
66'
باهه بری Al Ghamdi K.
67'
Al Bishi N. M. Al-Joui A.
68'
Shaean H. القرنی
71'
Dakshinamurthy V. Desai M.
71'
Al Sharari N. احمد شراحیلی
71'
Inman B. Jahouh A.
79'
بکه
81'
Carvalho C.
84'
Bhumij P. Singh B.
88'
Bhumij P.
22 القرنی
27 Al Sagour F.
3 Iago
20 احمد شراحیلی
24 منصور الحربی
14 عبید
15 Al Monassar H.
11 باهه بری
8 Paulinho
29 Al-Joui A.
13 کارلوس کاروالیو
1 Lachenpa P. T.
77 Desai M.
5 Singh M.
25 Fall M.
2 بکه
10 Jahouh A.
45 Apuia
29 Singh B.
11 Fernandes R.
43 Chhangte L.
17 Angulo I.
22 القرنی
27 Al Sagour F.
3 Iago
20 احمد شراحیلی
24 منصور الحربی
14 عبید
15 Al Monassar H.
11 باهه بری
8 Paulinho
29 Al-Joui A.
13 کارلوس کاروالیو
1 Lachenpa P. T.
77 Desai M.
5 Singh M.
25 Fall M.
2 بکه
10 Jahouh A.
45 Apuia
29 Singh B.
11 Fernandes R.
43 Chhangte L.
17 Angulo I.
ترکیب اصلی بمبئی سیتی
 • 1 Lachenpa P. T.
 • 2 بکه
 • 5 Singh M.
 • 10 Jahouh A.
 • 11 Fernandes R.
 • 17 Angulo I.
 • 25 Fall M. C
 • 29 Singh B.
 • 43 Chhangte L.
 • 45 Apuia
 • 77 Desai M.
ذخیره ها
 • 6 Singh V.
 • 8 Inman B.
 • 9 Singh G.
 • 12 Rakip M.
 • 13 Nawaz M.
 • 19 Bhumij P.
 • 23 Dakshinamurthy V.
 • 28 Singh N.
 • 31 Valpuia
 • 39 Khan A.

آمار مسابقه