آخال

1 - 1
1401/01/19 00:45
ترکیب اصلی آخال
 • 22 چاریف
 • 4 Soyunov S.
 • 5 Bashimov A.
 • 8 بک نظروف
 • 9 Nurmuradov S.
 • 12 Mammedov Y.
 • 14 Diniyev M.
 • 21 Hojayew R.
 • 29 گلدیف
 • 71 Geldiyew A.
 • 77 Tagayev E.
ذخیره ها
 • 3 Ashirov G.
 • 7 آمانوف
 • 11 Durdyyev D.
 • 13 Ovezmyradov O.
 • 17 Gurbani A.
 • 19 ساپارگولیف
 • 23 Hojovov H.
 • 30 مردوف
 • 70 Tirkishov S.
 • 98 Hojamammedow D.

اتفاقات بازی

46'
مهدی قایدی محمد جوما عید
46'
القسانی Gustavo
51'
عزیز جان گانیوف
59'
Khamis S. محمد مرزوق
59'
آمانوف Diniyev M.
72'
عمر عبدالرحمن سهیل
74'
Ashirov G. بک نظروف
75'
Bashimov A. گلدیف
79'
عزیز جان گانیوف
83'
جابر سانکور
87'
Durdyyev D. Nurmuradov S.
87'
Hojamammedow D. گلدیف
90+1'
آمانوف
90+3'
Khamis S.
22 چاریف
5 Bashimov A.
4 Soyunov S.
71 Geldiyew A.
12 Mammedov Y.
29 گلدیف
21 Hojayew R.
77 Tagayev E.
8 بک نظروف
9 Nurmuradov S.
14 Diniyev M.
12 حمزه
62 سانکور
5 ولید عباس
4 محمد مرزوق
37 عبدالله جمیل
88 حسن
6 عزیز جان گانیوف
34 سهیل
80 Gustavo
30 محمد جوما عید
18 Olsen T.
22 چاریف
5 Bashimov A.
4 Soyunov S.
71 Geldiyew A.
12 Mammedov Y.
29 گلدیف
21 Hojayew R.
77 Tagayev E.
8 بک نظروف
9 Nurmuradov S.
14 Diniyev M.
12 حمزه
62 سانکور
5 ولید عباس
4 محمد مرزوق
37 عبدالله جمیل
88 حسن
6 عزیز جان گانیوف
34 سهیل
80 Gustavo
30 محمد جوما عید
18 Olsen T.
ترکیب اصلی شباب الاهلی امارات
 • 12 حمزه
 • 4 محمد مرزوق
 • 5 ولید عباس
 • 6 عزیز جان گانیوف
 • 18 Olsen T.
 • 30 محمد جوما عید
 • 34 سهیل
 • 37 عبدالله جمیل
 • 62 سانکور
 • 80 Gustavo
 • 88 حسن
ذخیره ها
 • 2 Khamis S.
 • 9 حسین
 • 10 عمر عبدالرحمن
 • 15 النغبی
 • 16 مهدی قایدی
 • 20 جابر
 • 21 جابر
 • 23 القسانی
 • 26 آلنویامی
 • 55 ناصر

آمار مسابقه

ویدیوهای بازی آخال و شباب الاهلی امارات

اخبار بازی آخال و شباب الاهلی امارات

قایدی روی نیمکت در لیگ قهرمانان

قایدی روی نیمکت در لیگ قهرمانان

نام مهاجم ایرانی شباب الاهلی جزو نفرات ذخیره تیمش برابر آهال ترکمنستان است.

19 فروردين - 30.9K بازدید