بازی آخال و شباب الاهلی امارات - هفته 1 - 1401/01/19

آخال

1 - 1
1401/01/19 00:45
ترکیب اصلی آخال
 • 22 چاریف
 • 4 Soyunov S.
 • 5 Bashimov A.
 • 8 بک نظروف
 • 9 Nurmuradov S.
 • 12 Mammedov Y.
 • 14 Diniyev M.
 • 21 Hojayew R.
 • 29 گلدیف
 • 71 Geldiyew A.
 • 77 Tagayev E.
ذخیره ها
 • 3 Ashirov G.
 • 7 آمانوف
 • 11 Durdyyev D.
 • 13 Ovezmyradov O.
 • 17 Gurbani A.
 • 19 ساپارگولیف
 • 23 Hojovov H.
 • 30 مردوف
 • 70 Tirkishov S.
 • 98 Hojamammedow D.

اتفاقات بازی

46'
مهدی قایدی subtitute-in محمد جوما عید subtitute-out
46'
القسانی subtitute-in Gustavo subtitute-out
51'
عزیز جان گانیوف yellow-card
59'
Khamis S. subtitute-in محمد مرزوق subtitute-out
59'
آمانوف subtitute-in Diniyev M. subtitute-out
72'
عمر عبدالرحمن subtitute-in سهیل subtitute-out
74'
Ashirov G. subtitute-in بک نظروف subtitute-out
75'
Bashimov A. goal گلدیف assist
79'
عزیز جان گانیوف penalty
83'
جابر subtitute-in سانکور subtitute-out
87'
Durdyyev D. subtitute-in Nurmuradov S. subtitute-out
87'
Hojamammedow D. subtitute-in گلدیف subtitute-out
90+1'
آمانوف yellow-card
90+3'
Khamis S. yellow-card
pitch
22 چاریف
5 Bashimov A.
4 Soyunov S.
71 Geldiyew A.
12 Mammedov Y.
29 گلدیف
21 Hojayew R.
77 Tagayev E.
8 بک نظروف
9 Nurmuradov S.
14 Diniyev M.
12 حمزه
62 سانکور
5 ولید عباس
4 محمد مرزوق
37 عبدالله جمیل
88 حسن
6 عزیز جان گانیوف
34 سهیل
80 Gustavo
30 محمد جوما عید
18 Olsen T.
pitch
22 چاریف
5 Bashimov A.
4 Soyunov S.
71 Geldiyew A.
12 Mammedov Y.
29 گلدیف
21 Hojayew R.
77 Tagayev E.
8 بک نظروف
9 Nurmuradov S.
14 Diniyev M.
12 حمزه
62 سانکور
5 ولید عباس
4 محمد مرزوق
37 عبدالله جمیل
88 حسن
6 عزیز جان گانیوف
34 سهیل
80 Gustavo
30 محمد جوما عید
18 Olsen T.
ترکیب اصلی شباب الاهلی امارات
 • 12 حمزه
 • 4 محمد مرزوق
 • 5 ولید عباس
 • 6 عزیز جان گانیوف
 • 18 Olsen T.
 • 30 محمد جوما عید
 • 34 سهیل
 • 37 عبدالله جمیل
 • 62 سانکور
 • 80 Gustavo
 • 88 حسن
ذخیره ها
 • 2 Khamis S.
 • 9 حسین
 • 10 عمر عبدالرحمن
 • 15 النغبی
 • 16 مهدی قایدی
 • 20 جابر
 • 21 جابر
 • 23 القسانی
 • 26 آلنویامی
 • 55 ناصر

آمار مسابقه

ویدیوهای بازی آخال و شباب الاهلی امارات

اخبار بازی آخال و شباب الاهلی امارات

قایدی روی نیمکت در لیگ قهرمانان

قایدی روی نیمکت در لیگ قهرمانان

نام مهاجم ایرانی شباب الاهلی جزو نفرات ذخیره تیمش برابر آهال ترکمنستان است.

- 30.9K بازدید