بازی شباب الاهلی امارات و الغرافه - هفته 4 - 1401/01/30

ترکیب اصلی شباب الاهلی امارات
 • 55 ناصر
 • 5 ولید عباس
 • 6 عزیز جان گانیوف
 • 9 هیکل
 • 10 عمر عبدالرحمن
 • 17 فدریکو کارتابیا
 • 18 Olsen T.
 • 20 جابر
 • 21 جابر
 • 34 سهیل
 • 88 حسن
ذخیره ها
 • 4 محمد مرزوق
 • 12 حمزه
 • 23 القسانی
 • 26 آلنویامی
 • 30 محمد جوما عید
 • 37 عبدالله جمیل
 • 62 سانکور
 • 80 Gustavo
 • 95 Suhail R. A.

اتفاقات بازی

14'
Olsen T. goal
16'
احمد علاء الدین goal هانی assist
40'
Olsen T. goal فدریکو کارتابیا assist
41'
عیسی yellow-card
42'
سهیل goal Olsen T. assist
46'
شیخ دیاباته subtitute-in موحزا subtitute-out
50'
عزیز جان گانیوف goal
51'
فدریکو کارتابیا goal عمر عبدالرحمن assist
57'
جابر yellow-card
59'
هانی penalty
60'
محمد جوما عید subtitute-in فدریکو کارتابیا subtitute-out
60'
القسانی subtitute-in Olsen T. subtitute-out
66'
محمد جوما عید goal عمر عبدالرحمن assist
72'
سانکور subtitute-in ولید عباس subtitute-out
72'
Gustavo subtitute-in سهیل subtitute-out
74'
ناصر ال الأحرق subtitute-in حسن subtitute-out
74'
Fadlalla S. subtitute-in هانی subtitute-out
74'
Al Ganehi A. subtitute-in احمد علاء الدین subtitute-out
76'
آلنویامی subtitute-in عمر عبدالرحمن subtitute-out
78'
سانکور goal محمد جوما عید assist
82'
قدیرا subtitute-in سعید عزت اللهی subtitute-out
83'
عزیز جان گانیوف goal
pitch
55 ناصر
9 هیکل
21 جابر
5 ولید عباس
20 جابر
6 عزیز جان گانیوف
88 حسن
17 فدریکو کارتابیا
10 عمر عبدالرحمن
34 سهیل
18 Olsen T.
21 حسن
24 احمد
2 عیسی
91 Tahrat M.
3 موحزا
8 علی سوراگ
94 هانی
14 Sudarmanto A.
66 سعید عزت اللهی
7 حسن
13 احمد علاء الدین
pitch
55 ناصر
9 هیکل
21 جابر
5 ولید عباس
20 جابر
6 عزیز جان گانیوف
88 حسن
17 فدریکو کارتابیا
10 عمر عبدالرحمن
34 سهیل
18 Olsen T.
21 حسن
24 احمد
2 عیسی
91 Tahrat M.
3 موحزا
8 علی سوراگ
94 هانی
14 Sudarmanto A.
66 سعید عزت اللهی
7 حسن
13 احمد علاء الدین
ترکیب اصلی الغرافه
 • 21 حسن
 • 2 عیسی
 • 3 موحزا
 • 7 حسن C
 • 8 علی سوراگ
 • 13 احمد علاء الدین
 • 14 Sudarmanto A.
 • 24 احمد
 • 66 سعید عزت اللهی
 • 91 Tahrat M.
 • 94 هانی
ذخیره ها
 • 1 برهان
 • 4 ناصر ال الأحرق
 • 5 علی
 • 9 Al Ganehi A.
 • 15 قدیرا
 • 17 Al Zarra J.
 • 18 شیخ دیاباته
 • 22 Al Khanagi A.
 • 30 Al Enazi N. E.
 • 90 Fadlalla S.

آمار مسابقه

ویدیوهای بازی شباب الاهلی امارات و الغرافه

اخبار بازی شباب الاهلی امارات و الغرافه

استراماچونی: ما از شباب الاهلی ترسی نداریم

استراماچونی: ما از شباب الاهلی ترسی نداریم

سرمربی ایتالیایی الغرافه می گوید که آنها در پی جبران اشتباهات از جمله دریافت گل در دقایق پایانی مسابقه هستند.

- 3.4K بازدید