بازی شباب الاهلی امارات و الغرافه - هفته 4 - 1401/01/30

ترکیب اصلی شباب الاهلی امارات
 • 55 ناصر
 • 5 ولید عباس
 • 6 عزیز جان گانیوف
 • 9 هیکل
 • 10 عمر عبدالرحمن
 • 17 فدریکو کارتابیا
 • 18 Olsen T.
 • 20 جابر
 • 21 جابر
 • 34 سهیل
 • 88 حسن
ذخیره ها
 • 4 محمد مرزوق
 • 12 حمزه
 • 23 القسانی
 • 26 آلنویامی
 • 30 محمد جوما عید
 • 37 عبدالله جمیل
 • 62 سانکور
 • 80 Gustavo
 • 95 Suhail R. A.

اتفاقات بازی

14'
Olsen T.
16'
احمد علاء الدین هانی
40'
Olsen T. فدریکو کارتابیا
41'
عیسی
42'
سهیل Olsen T.
46'
شیخ دیاباته موحزا
50'
عزیز جان گانیوف
51'
فدریکو کارتابیا عمر عبدالرحمن
57'
جابر
59'
هانی
60'
محمد جوما عید فدریکو کارتابیا
60'
القسانی Olsen T.
66'
محمد جوما عید عمر عبدالرحمن
72'
سانکور ولید عباس
72'
Gustavo سهیل
74'
ناصر ال الأحرق حسن
74'
Fadlalla S. هانی
74'
Al Ganehi A. احمد علاء الدین
76'
آلنویامی عمر عبدالرحمن
78'
سانکور محمد جوما عید
82'
قدیرا سعید عزت اللهی
83'
عزیز جان گانیوف
55 ناصر
9 هیکل
21 جابر
5 ولید عباس
20 جابر
6 عزیز جان گانیوف
88 حسن
17 فدریکو کارتابیا
10 عمر عبدالرحمن
34 سهیل
18 Olsen T.
21 حسن
24 احمد
2 عیسی
91 Tahrat M.
3 موحزا
8 علی سوراگ
94 هانی
14 Sudarmanto A.
66 سعید عزت اللهی
7 حسن
13 احمد علاء الدین
55 ناصر
9 هیکل
21 جابر
5 ولید عباس
20 جابر
6 عزیز جان گانیوف
88 حسن
17 فدریکو کارتابیا
10 عمر عبدالرحمن
34 سهیل
18 Olsen T.
21 حسن
24 احمد
2 عیسی
91 Tahrat M.
3 موحزا
8 علی سوراگ
94 هانی
14 Sudarmanto A.
66 سعید عزت اللهی
7 حسن
13 احمد علاء الدین
ترکیب اصلی الغرافه
 • 21 حسن
 • 2 عیسی
 • 3 موحزا
 • 7 حسن C
 • 8 علی سوراگ
 • 13 احمد علاء الدین
 • 14 Sudarmanto A.
 • 24 احمد
 • 66 سعید عزت اللهی
 • 91 Tahrat M.
 • 94 هانی
ذخیره ها
 • 1 برهان
 • 4 ناصر ال الأحرق
 • 5 علی
 • 9 Al Ganehi A.
 • 15 قدیرا
 • 17 Al Zarra J.
 • 18 شیخ دیاباته
 • 22 Al Khanagi A.
 • 30 Al Enazi N. E.
 • 90 Fadlalla S.

آمار مسابقه

ویدیوهای بازی شباب الاهلی امارات و الغرافه

اخبار بازی شباب الاهلی امارات و الغرافه

استراماچونی: ما از شباب الاهلی ترسی نداریم

استراماچونی: ما از شباب الاهلی ترسی نداریم

سرمربی ایتالیایی الغرافه می گوید که آنها در پی جبران اشتباهات از جمله دریافت گل در دقایق پایانی مسابقه هستند.

- 3.4K بازدید