بازی السد و الفیصلی عربستان - هفته 6 - 8 اردیبهشت 1401

8 اردیبهشت 1401 - 00:45 نتیجه نهایی
1 - 0
نتیجه نهایی

الفیصلی عربستان

اتفاقات بازی

10 '
yellow-card
Al Qumayzi S.
24 '
yellow-card
رودریگو تاباتا
36 '
yellow-card
سالم الحجیری
45+2 '
goal
میگل پدرو کوریرا
73 '
subtitute-out
سیار سانتی کازورلا
73 '
subtitute-out
آندره آیو بغداد بونجاح
74 '
subtitute-out
حسن الهیدوس رودریگو تاباتا
75 '
subtitute-out
Al Kabi K. Sharahli S.
75 '
subtitute-out
Al Swat A. مارتین بویل
87 '
subtitute-out
Al Abbas S. Al Saiari M.
87 '
subtitute-out
Al Shereid A. Rossi
87 '
subtitute-out
Khayrallah Al-Sebyani M. Al Ahmad W.
88 '
subtitute-out
الیزیدی علی اسدالله

ترکیب تیم ها

الفیصلی عربستان

4-4-2
pitch
1 سعد ال شیب
Goal
2 میگل پدرو کوریرا
16 بوعلام خوخی
6 طارق سلمان
Substitute 73'
11 بغداد بونجاح
7 محمد وعد
Card
Substitute 74'
12 رودریگو تاباتا
Substitute 88'
8 علی اسدالله
15 اکرم عفیف
Card
20 سالم الحجیری
28 Al Kassar A.
12 Qasim H.
Substitute 87'
99 Al Ahmad W.
C 3 Rossi I.
Card
17 Al Qumayzi S.
39 Aldawsari A.
Substitute 75'
18 Sharahli S.
7 Silva Lima I.
Substitute 87'
10 Rossi
Substitute 87'
80 Al Saiari M.
Substitute 75'
9 مارتین بویل
pitch
1 سعد ال شیب
Goal
2 میگل پدرو کوریرا
16 بوعلام خوخی
6 طارق سلمان
Substitute 73'
11 بغداد بونجاح
7 محمد وعد
Card
Substitute 74'
12 رودریگو تاباتا
Substitute 88'
8 علی اسدالله
15 اکرم عفیف
Card
20 سالم الحجیری
28 Al Kassar A.
12 Qasim H.
Substitute 87'
99 Al Ahmad W.
C 3 Rossi I.
Card
17 Al Qumayzi S.
39 Aldawsari A.
Substitute 75'
18 Sharahli S.
7 Silva Lima I.
Substitute 87'
10 Rossi
Substitute 87'
80 Al Saiari M.
Substitute 75'
9 مارتین بویل

الفیصلی عربستان

4-4-2

بازیکنان ذخیره

 • عبدالکریم حسن فدلالا
  3
 • سیار
  Substitute 73'
  4
 • یوسف عبدالرزاق
  9
 • حسن الهیدوس
  Substitute 74'
  10
 • الیزیدی
  Substitute 88'
  13
 • Substitute 73'
  24
 • بالاده
  31
 • Haider Dib K.
  32
 • آزادی
  47
 • موساب خدر
  70

الفیصلی عربستان

 • Al Hasawi M.
  1
 • Al Amri M.
  5
 • Al Swat A.
  Substitute 75'
  8
 • Al Abbas S.
  Substitute 87'
  14
 • Barnawi Y.
  22
 • Omar I. A.
  25
 • Saleh A.
  27
 • Al Kabi K.
  Substitute 75'
  77
 • Khayrallah Al-Sebyani M.
  Substitute 87'
  87
 • Al Shereid A.
  Substitute 87'
  88

آمار مسابقه