ترکیب اصلی السد
 • 22 برشام
 • 2 رورو
 • 3 عبد الکریم حسن
 • 5 جونگ وو یونگ
 • 8 علی اسدالله
 • 10 حسن الهایدوس
 • 11 بغداد بونجاح
 • 15 اکرم عفیف
 • 16 بوعلام خوخی
 • 17 گیلهرم
 • 19 سانتی کازورلا
ذخیره ها
 • 1 سعد ال شیب
 • 4 سیار
 • 6 طارق سلمان
 • 7 البیاتی
 • 9 یوسف عبدالرزاق
 • 12 رودریگو تاباتا
 • 13 الیزیدی
 • 20 سالم الحجیری
 • 31 بالاده
 • 70 Khoder M.

اتفاقات بازی

11'
Smailagic S.
27'
عبد الکریم حسن
31'
رورو
46'
Nurulloev S. Akramov S.
50'
Nurulloev S.
54'
Norchaev K. Smailagic S.
55'
بوعلام خوخی سانتی کازورلا
61'
Davronov A.
63'
رورو
67'
Abdurakhimov B. شاروف موخیدینوف
68'
طارق سلمان حسن الهایدوس
68'
البیاتی علی اسدالله
75'
Solovjev I. Davronov A.
81'
سالم الحجیری اکرم عفیف
22 برشام
2 رورو
16 بوعلام خوخی
3 عبد الکریم حسن
8 علی اسدالله
5 جونگ وو یونگ
17 گیلهرم
10 حسن الهایدوس
19 سانتی کازورلا
15 اکرم عفیف
11 بغداد بونجاح
1 ارگاشف
2 Davronov A.
92 اشمورادوف
4 Alikulov K.
8 Saitov D.
88 استانویویچ
22 موزگویوف
7 شاروف موخیدینوف
77 بوروزوف
20 Akramov S.
99 Smailagic S.
22 برشام
2 رورو
16 بوعلام خوخی
3 عبد الکریم حسن
8 علی اسدالله
5 جونگ وو یونگ
17 گیلهرم
10 حسن الهایدوس
19 سانتی کازورلا
15 اکرم عفیف
11 بغداد بونجاح
1 ارگاشف
2 Davronov A.
92 اشمورادوف
4 Alikulov K.
8 Saitov D.
88 استانویویچ
22 موزگویوف
7 شاروف موخیدینوف
77 بوروزوف
20 Akramov S.
99 Smailagic S.
ترکیب اصلی نسف قارشی
 • 1 ارگاشف
 • 2 Davronov A.
 • 4 Alikulov K.
 • 7 شاروف موخیدینوف
 • 8 Saitov D.
 • 20 Akramov S.
 • 22 موزگویوف
 • 77 بوروزوف
 • 88 استانویویچ
 • 92 اشمورادوف
 • 99 Smailagic S.
ذخیره ها
 • 6 Rakhmatov M.
 • 9 Solovjev I.
 • 10 Norchaev K.
 • 13 Soyibov A.
 • 17 Nurulloev S.
 • 18 Abdurakhimov B.
 • 23 Sadulloev S.
 • 27 Abdirahmatov Z.
 • 35 Nematov A.
 • 70 Tursunpulatov A.

آمار مسابقه

ویدیوهای بازی السد و نسف قارشی