ترکیب اصلی نسف قارشی
 • 35 Nematov A.
 • 2 Davronov A.
 • 4 Alikulov K.
 • 7 شاروف موخیدینوف
 • 8 Saitov D.
 • 10 Norchaev K.
 • 17 Nurulloev S.
 • 22 موزگویوف
 • 77 بوروزوف
 • 88 استانویویچ
 • 92 اشمورادوف C
ذخیره ها
 • 1 ارگاشف
 • 6 Rakhmatov M.
 • 9 Solovjev I.
 • 13 Soyibov A.
 • 18 Abdurakhimov B.
 • 23 Sadulloev S.
 • 27 Abdirahmatov Z.
 • 30 Holmurodov A.
 • 70 Tursunpulatov A.
 • 99 Smailagic S.

اتفاقات بازی

32'
رودریگو تاباتا گیلهرم
57'
Davronov A.
63'
موزگویوف Norchaev K.
67'
Solovjev I. Nurulloev S.
73'
علی اسدالله رورو
74'
Saitov D.
75'
Norchaev K. Solovjev I.
77'
موزگویوف بوروزوف
78'
Abdurakhimov B. استانویویچ
79'
سعد ال شیب برشام
79'
سالم الحجیری حسن الهایدوس
90'
Smailagic S. Norchaev K.
90'
Sadulloev S. Saitov D.
90'
Holmurodov A. بوروزوف
90+1'
رودریگو تاباتا بوعلام خوخی
35 Nematov A.
8 Saitov D.
4 Alikulov K.
92 اشمورادوف
2 Davronov A.
7 شاروف موخیدینوف
17 Nurulloev S.
88 استانویویچ
22 موزگویوف
77 بوروزوف
10 Norchaev K.
22 برشام
3 عبد الکریم حسن
6 طارق سلمان
16 بوعلام خوخی
2 رورو
17 گیلهرم
15 اکرم عفیف
19 سانتی کازورلا
7 البیاتی
10 حسن الهایدوس
24 آندره آیو
35 Nematov A.
8 Saitov D.
4 Alikulov K.
92 اشمورادوف
2 Davronov A.
7 شاروف موخیدینوف
17 Nurulloev S.
88 استانویویچ
22 موزگویوف
77 بوروزوف
10 Norchaev K.
22 برشام
3 عبد الکریم حسن
6 طارق سلمان
16 بوعلام خوخی
2 رورو
17 گیلهرم
15 اکرم عفیف
19 سانتی کازورلا
7 البیاتی
10 حسن الهایدوس
24 آندره آیو
ترکیب اصلی السد
 • 22 برشام
 • 2 رورو
 • 3 عبد الکریم حسن
 • 6 طارق سلمان
 • 7 البیاتی
 • 10 حسن الهایدوس C
 • 15 اکرم عفیف
 • 16 بوعلام خوخی
 • 17 گیلهرم
 • 19 سانتی کازورلا
 • 24 آندره آیو
ذخیره ها
 • 1 سعد ال شیب
 • 4 سیار
 • 8 علی اسدالله
 • 9 یوسف عبدالرزاق
 • 12 رودریگو تاباتا
 • 13 الیزیدی
 • 20 سالم الحجیری
 • 31 بالاده
 • 47 آزادی
 • 70 Khoder M.

آمار مسابقه

ویدیوهای بازی نسف قارشی و السد