بازی نسف قارشی و السد - هفته 5 - 1401/02/03

ترکیب اصلی نسف قارشی
 • 35 Nematov A.
 • 2 Davronov A.
 • 4 Alikulov K.
 • 7 شاروف موخیدینوف
 • 8 Saitov D.
 • 10 Norchaev K.
 • 17 Nurulloev S.
 • 22 موزگویوف
 • 77 بوروزوف
 • 88 استانویویچ
 • 92 اشمورادوف C
ذخیره ها
 • 1 ارگاشف
 • 6 Rakhmatov M.
 • 9 Solovjev I.
 • 13 Soyibov A.
 • 18 Abdurakhimov B.
 • 23 Sadulloev S.
 • 27 Abdirahmatov Z.
 • 30 Holmurodov A.
 • 70 Tursunpulatov A.
 • 99 Smailagic S.

اتفاقات بازی

32'
رودریگو تاباتا subtitute-in گیلهرم subtitute-out
57'
Davronov A. yellow-card
63'
موزگویوف goal Norchaev K. assist
67'
Solovjev I. subtitute-in Nurulloev S. subtitute-out
73'
علی اسدالله subtitute-in رورو subtitute-out
74'
Saitov D. yellow-card
75'
Norchaev K. goal Solovjev I. assist
77'
موزگویوف goal بوروزوف assist
78'
Abdurakhimov B. subtitute-in استانویویچ subtitute-out
79'
سعد ال شیب subtitute-in برشام subtitute-out
79'
سالم الحجیری subtitute-in حسن الهایدوس subtitute-out
90'
Smailagic S. subtitute-in Norchaev K. subtitute-out
90'
Sadulloev S. subtitute-in Saitov D. subtitute-out
90'
Holmurodov A. subtitute-in بوروزوف subtitute-out
90+1'
رودریگو تاباتا goal بوعلام خوخی assist
pitch
35 Nematov A.
8 Saitov D.
4 Alikulov K.
92 اشمورادوف
2 Davronov A.
7 شاروف موخیدینوف
17 Nurulloev S.
88 استانویویچ
22 موزگویوف
77 بوروزوف
10 Norchaev K.
22 برشام
3 عبد الکریم حسن
6 طارق سلمان
16 بوعلام خوخی
2 رورو
17 گیلهرم
15 اکرم عفیف
19 سانتی کازورلا
7 البیاتی
10 حسن الهایدوس
24 آندره آیو
pitch
35 Nematov A.
8 Saitov D.
4 Alikulov K.
92 اشمورادوف
2 Davronov A.
7 شاروف موخیدینوف
17 Nurulloev S.
88 استانویویچ
22 موزگویوف
77 بوروزوف
10 Norchaev K.
22 برشام
3 عبد الکریم حسن
6 طارق سلمان
16 بوعلام خوخی
2 رورو
17 گیلهرم
15 اکرم عفیف
19 سانتی کازورلا
7 البیاتی
10 حسن الهایدوس
24 آندره آیو
ترکیب اصلی السد
 • 22 برشام
 • 2 رورو
 • 3 عبد الکریم حسن
 • 6 طارق سلمان
 • 7 البیاتی
 • 10 حسن الهایدوس C
 • 15 اکرم عفیف
 • 16 بوعلام خوخی
 • 17 گیلهرم
 • 19 سانتی کازورلا
 • 24 آندره آیو
ذخیره ها
 • 1 سعد ال شیب
 • 4 سیار
 • 8 علی اسدالله
 • 9 یوسف عبدالرزاق
 • 12 رودریگو تاباتا
 • 13 الیزیدی
 • 20 سالم الحجیری
 • 31 بالاده
 • 47 آزادی
 • 70 Khoder M.

آمار مسابقه

ویدیوهای بازی نسف قارشی و السد