بازی شارجه امارات و الریان - هفته 3 - 1401/01/26

شارجه امارات

1 - 1
1401/01/26 21:45
ترکیب اصلی شارجه امارات
 • 40 الحسانی
 • 3 Saleh A. H.
 • 4 عبدالرحمان C
 • 8 عبدالبسیط
 • 11 سیف رشید
 • 13 سالم
 • 20 برنارد
 • 24 Rashid M.
 • 28 مالانگو
 • 29 اتابک شکوروف
 • 30 اوسمان کامارا
ذخیره ها
 • 6 سرور
 • 17 الدهنهانی
 • 21 عبدالله کاظم
 • 23 صالح
 • 26 Bin Habib D.
 • 32 Al Hamadi A. I.
 • 33 Hamad F.
 • 49 Mohsin M.
 • 79 احمد علی جمعه

اتفاقات بازی

30'
عبدالبسیط yellow-card
34'
دامی ترائوره yellow-card
41'
سیف رشید yellow-card
45'
برنارد goal
46'
سرور subtitute-in عبدالبسیط subtitute-out
46'
عبدالله کاظم subtitute-in سیف رشید subtitute-out
54'
الکوربی subtitute-in تمیم منصور subtitute-out
62'
اتابک شکوروف yellow-card
65'
استیون انزونزی goal
78'
صالح subtitute-in مالانگو subtitute-out
80'
خالد مفتاح subtitute-in جوما subtitute-out
87'
مسعود subtitute-in Al Tairi O. subtitute-out
90'
علی عبدالطیف yellow-card
pitch
40 الحسانی
24 Rashid M.
4 عبدالرحمان
13 سالم
3 Saleh A. H.
11 سیف رشید
8 عبدالبسیط
29 اتابک شکوروف
20 برنارد
28 مالانگو
30 اوسمان کامارا
1 باکر
21 جوما
4 احمد یاسر
5 دامی ترائوره
2 Malolah A.
16 Al Tairi O.
88 استیون انزونزی
17 علی عبدالطیف
8 یاسیان براهیمی
14 تمیم منصور
22 بولی
pitch
40 الحسانی
24 Rashid M.
4 عبدالرحمان
13 سالم
3 Saleh A. H.
11 سیف رشید
8 عبدالبسیط
29 اتابک شکوروف
20 برنارد
28 مالانگو
30 اوسمان کامارا
1 باکر
21 جوما
4 احمد یاسر
5 دامی ترائوره
2 Malolah A.
16 Al Tairi O.
88 استیون انزونزی
17 علی عبدالطیف
8 یاسیان براهیمی
14 تمیم منصور
22 بولی
ترکیب اصلی الریان
 • 1 باکر
 • 2 Malolah A.
 • 4 احمد یاسر
 • 5 دامی ترائوره
 • 8 یاسیان براهیمی
 • 14 تمیم منصور
 • 16 Al Tairi O.
 • 17 علی عبدالطیف
 • 21 جوما
 • 22 بولی
 • 88 استیون انزونزی
ذخیره ها
 • 6 الکوربی
 • 7 خالد مفتاح
 • 12 سوراگ
 • 13 Saud A.
 • 15 Awad M.
 • 19 مسعود
 • 24 عمر دین
 • 27 Al-Nasser M. E.
 • 70 بینسابا
 • 77 تاباسیده

آمار مسابقه

ویدیوهای بازی شارجه امارات و الریان