بازی شارجه امارات و الهلال عربستان - هفته 5 - 4 اردیبهشت 1401

4 اردیبهشت 1401 - 00:45 نتیجه نهایی

شارجه امارات

2 - 2
نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

5 '
goal
اوسمان کامارا پاس گل الدهنهانی
42 '
yellow-card
سعود عبدالحمید
46 '
subtitute-out
یاسر الشهرانی Al Obaid A.
46 '
subtitute-out
سلمان الفرج ناصر الدوساری
45+1 '
goal
Rashid M.
46 '
subtitute-out
الحمدان ماتئوس پریرا
52 '
yellow-card
برنارد
67 '
yellow-card
کایو
73 '
subtitute-out
سیف رشید برنارد
78 '
goal
ال موفریج
80 '
subtitute-out
عبدالله کاظم عبدالبسیط
85 '
yellow-card
محمد جهفالی
88 '
subtitute-out
الدهنهانی اوسمان کامارا
90+2 '
yellow-card
عبدالرحمان
90+3 '
yellow-card
اتابک شکوروف
90+5 '
yellow-card
الحسانی
90+6 '
penalty گل پنالتی
سالم الدوساری

شارجه امارات

4-2-3-1

ترکیب تیم ها

شارجه امارات

4-2-3-1
pitch
Card
40 الحسانی
Goal
19 الدهنهانی
Card
C 4 عبدالرحمان
13 سالم
3 Saleh A. H.
Substitute 80'
8 عبدالبسیط
Card
29 اتابک شکوروف
Card
Substitute 73'
20 برنارد
Goal
24 Rashid M.
Goal
Substitute 88'
30 اوسمان کامارا
Card
7 کایو
Substitute 46'
13 Al Obaid A.
Goal
32 ال موفریج
Card
70 محمد جهفالی
Card
66 سعود عبدالحمید
Substitute 46'
16 ناصر الدوساری
28 محمد کانو
Substitute 46'
15 ماتئوس پریرا
9 اودیون ایگالو
17 موسی مارگا
pitch
Card
40 الحسانی
Goal
19 الدهنهانی
Card
C 4 عبدالرحمان
13 سالم
3 Saleh A. H.
Substitute 80'
8 عبدالبسیط
Card
29 اتابک شکوروف
Card
Substitute 73'
20 برنارد
Goal
24 Rashid M.
Goal
Substitute 88'
30 اوسمان کامارا
Card
7 کایو
Substitute 46'
13 Al Obaid A.
Goal
32 ال موفریج
Card
70 محمد جهفالی
Card
66 سعود عبدالحمید
Substitute 46'
16 ناصر الدوساری
28 محمد کانو
Substitute 46'
15 ماتئوس پریرا
9 اودیون ایگالو
17 موسی مارگا

بازیکنان ذخیره

شارجه امارات

 • سیف رشید
  Substitute 73'
  11
 • الدهنهانی
  Substitute 88'
  17
 • عبدالله کاظم
  Substitute 80'
  21
 • صالح
  23
 • Bin Habib D.
  26
 • Al Hamadi A. I.
  32
 • Hamad F.
  33
 • Mohsin M.
  49
 • احمد علی جمعه
  79
 • .
  2
 • ...
  5
 • سلمان الفرج
  Substitute 46'
  7
 • Substitute 46'
  12
 • الحمدان
  Substitute 46'
  14
 • جانگ هیون سو
  20
 • ال جدانی
  33
 • الجوویر
  43
 • Al Qahtani M. H.
  56
 • الیامی
  88

آمار مسابقه

ویدیوهای بازی شارجه امارات و الهلال عربستان