نتیجه نهایی
2 - 1
1401/01/28 17:45
ترکیب اصلی نیوکاسل
 • 1 مارتین دوبراوکا
 • 5 فابیان شار
 • 7 جوئلینتون
 • 8 جونجو شلوی C
 • 10 آلن سنت ماکسیمین
 • 13 مت تارگت
 • 17 امیل کرافت
 • 20 کریس وود
 • 24 میگول آلمیرون
 • 33 دنیل برن
 • 39 برونو گیمارش
ذخیره ها
 • 3 پاول دامت
 • 6 جمال لاسکلاس
 • 11 مت ریچی
 • 18 فدریکو فرناندز
 • 23 یاکوب مورفی
 • 26 کارل دارلو
 • 28 جوزف ویلوک
 • 34 دوایت گایل
 • 36 سن لانگستاف

اتفاقات بازی

1'
دنیل آمارتی
19'
آدمولا لوکمن آیوز پرز
30'
برونو گیمارش
60'
جیمز مدیسون آیوز پرز
66'
هاروی بارنس آدمولا لوکمن
69'
جوزف ویلوک کریس وود
70'
یاکوب مورفی میگول آلمیرون
78'
کلیچی ایهیناچو پاتسون داکا
84'
امیل کرافت
90+1'
دوایت گایل آلن سنت ماکسیمین
90+5'
برونو گیمارش
90+5'
برونو گیمارش
90+6'
نامپالیس مندی
1 مارتین دوبراوکا
17 امیل کرافت
5 فابیان شار
33 دنیل برن
13 مت تارگت
39 برونو گیمارش
8 جونجو شلوی
7 جوئلینتون
24 میگول آلمیرون
20 کریس وود
10 آلن سنت ماکسیمین
1 کسپر اشمایکل
33 لورنس توماس
4 چاآلار سیونچو
18 دنیل آمارتی
2 جیمز جاستین
24 نامپالیس مندی
37 آدمولا لوکمن
22 کی ران دوزبری هال
8 یوری تیلمانس
17 آیوز پرز
29 پاتسون داکا
1 مارتین دوبراوکا
17 امیل کرافت
5 فابیان شار
33 دنیل برن
13 مت تارگت
39 برونو گیمارش
8 جونجو شلوی
7 جوئلینتون
24 میگول آلمیرون
20 کریس وود
10 آلن سنت ماکسیمین
1 کسپر اشمایکل
33 لورنس توماس
4 چاآلار سیونچو
18 دنیل آمارتی
2 جیمز جاستین
24 نامپالیس مندی
37 آدمولا لوکمن
22 کی ران دوزبری هال
8 یوری تیلمانس
17 آیوز پرز
29 پاتسون داکا
ترکیب اصلی لسترسیتی
 • 1 کسپر اشمایکل
 • 2 جیمز جاستین
 • 4 چاآلار سیونچو
 • 8 یوری تیلمانس
 • 17 آیوز پرز
 • 18 دنیل آمارتی
 • 22 کی ران دوزبری هال
 • 24 نامپالیس مندی
 • 29 پاتسون داکا
 • 33 لورنس توماس
 • 37 آدمولا لوکمن
ذخیره ها
 • 6 جانی ایونز
 • 7 هاروی بارنس
 • 10 جیمز مدیسون
 • 11 مارک آلبرایتون
 • 14 کلیچی ایهیناچو
 • 20 حمزه چودهری
 • 21 ریکاردو پریرا
 • 27 تیموتی کاستانیه
 • 35 الدین یاکپویچ

آمار مسابقه