لیدز

1 - 1
1401/02/25 17:30
ترکیب اصلی لیدز
 • 1 مسلیر
 • 3 فیرپو
 • 5 کوچ
 • 6 لیام کوپر C
 • 10 رافینیا
 • 14 دیگو یورنته
 • 19 رودریگو
 • 22 هریسون
 • 23 فیلیپس
 • 30 گلهارت
 • 43 کلیچ
ذخیره ها
 • 13 Klaesson K.
 • 21 استرویج
 • 26 Bate L.
 • 33 Fuhr Hjelde L.
 • 35 چارلی کرسول
 • 42 گرینوود
 • 46 شاکلتون
 • 54 Kenneh N.
 • 63 آندره گری

اتفاقات بازی

21'
دنی ولبک بیسوما
62'
وبستر سولومون مارچ
65'
مارکوس کایکدو
68'
شاکلتون کوچ
71'
فیرپو
74'
آدام لالانا مارکوس کایکدو
81'
رودریگو
83'
استرویج فیرپو
83'
گرینوود کلیچ
84'
لیام کوپر
87'
لامپتی تروسارد
90+2'
استرویج گلهارت
90+2'
لامپتی
1 مسلیر
5 کوچ
14 دیگو یورنته
6 لیام کوپر
3 فیرپو
43 کلیچ
23 فیلیپس
22 هریسون
10 رافینیا
30 گلهارت
19 رودریگو
1 سانچز
3 کوکورلا
5 لویس دانک
34 یول ولتمن
11 تروسارد
25 مارکوس کایکدو
8 بیسوما
20 سولومون مارچ
10 مک آلیستر
13 پاسکال گراس
18 دنی ولبک
1 مسلیر
5 کوچ
14 دیگو یورنته
6 لیام کوپر
3 فیرپو
43 کلیچ
23 فیلیپس
22 هریسون
10 رافینیا
30 گلهارت
19 رودریگو
1 سانچز
3 کوکورلا
5 لویس دانک
34 یول ولتمن
11 تروسارد
25 مارکوس کایکدو
8 بیسوما
20 سولومون مارچ
10 مک آلیستر
13 پاسکال گراس
18 دنی ولبک
ترکیب اصلی برایتون
 • 1 سانچز
 • 3 کوکورلا
 • 5 لویس دانک C
 • 8 بیسوما
 • 10 مک آلیستر
 • 11 تروسارد
 • 13 پاسکال گراس
 • 18 دنی ولبک
 • 20 سولومون مارچ
 • 25 مارکوس کایکدو
 • 34 یول ولتمن
ذخیره ها
 • 2 لامپتی
 • 4 وبستر
 • 9 موپای
 • 14 آدام لالانا
 • 17 آلزات
 • 23 جیسون استیل
 • 24 شین دافی
 • 57 Offiah O.
 • 58 Ferguson E.

آمار مسابقه