نتیجه نهایی
3 - 1
1401/03/01 19:30
ترکیب اصلی برایتون
 • 1 سانچز
 • 3 مارک کوکورلا
 • 4 وبستر
 • 5 لویس دانک C
 • 8 یوس بیسوما
 • 10 مک آلیستر
 • 13 پاسکال گراس
 • 18 دنی ولبک
 • 20 سولومون مارچ
 • 25 مارکوس کایکدو
 • 34 یول ولتمن
ذخیره ها
 • 2 لامپتی
 • 9 موپای
 • 12 مپو
 • 14 آدام لالانا
 • 17 آلزات
 • 23 جیسون استیل
 • 24 شین دافی
 • 57 Offiah O.
 • 58 Ferguson E.

اتفاقات بازی

40'
میکائیل آنتونیو
42'
سوکک
46'
موپای بیسوما
50'
یول ولتمن سولومون مارچ
75'
لامپتی سولومون مارچ
79'
مپو مارکوس کایکدو
80'
پاسکال گراس دنی ولبک
81'
مارک نوبل پابلو فورنالس
81'
آندری یارمولنکو مانوئل لانزینی
81'
برادلی جانسون کوفال
83'
موپای
90+2'
دنی ولبک پاسکال گراس
1 سانچز
34 یول ولتمن
4 وبستر
5 لویس دانک
20 سولومون مارچ
8 یوس بیسوما
25 مارکوس کایکدو
3 مارک کوکورلا
13 پاسکال گراس
10 مک آلیستر
18 دنی ولبک
1 لوکاژ فابیانسکی
3 آرون کرسول
4 کورت زوما
15 کریگ داسون
5 ولادیمیر کوفال
41 دکلان رایس
28 توماس سوچک
10 مانوئل لانزینی
8 پابلو فورنالس
20 ژارود بوون
9 میکائیل آنتونیو
1 سانچز
34 یول ولتمن
4 وبستر
5 لویس دانک
20 سولومون مارچ
8 یوس بیسوما
25 مارکوس کایکدو
3 مارک کوکورلا
13 پاسکال گراس
10 مک آلیستر
18 دنی ولبک
1 لوکاژ فابیانسکی
3 آرون کرسول
4 کورت زوما
15 کریگ داسون
5 ولادیمیر کوفال
41 دکلان رایس
28 توماس سوچک
10 مانوئل لانزینی
8 پابلو فورنالس
20 ژارود بوون
9 میکائیل آنتونیو
ترکیب اصلی وستهم
ذخیره ها
 • 7 آندری یارمولنکو
 • 13 آلفونس آرئولا
 • 16 مارک نوبل
 • 24 ریان فردریکس
 • 26 آرتور ماسوآکو
 • 31 برادلی جانسون
 • 33 الکس کرال
 • 35 دارن راندولف
 • 40 آرمسترانگ اوکو فلکس

آمار مسابقه