نتیجه نهایی
1 - 2
1401/03/01 19:30
ترکیب اصلی برنلی
 • 1 نیک پوپ
 • 3 چارلی تیلور
 • 4 جک کورک
 • 5 جیمز تارکوسکی C
 • 8 جان براونهیل
 • 10 بارنز
 • 11 مک نیل
 • 14 کانر رابرتس
 • 20 مکسول کورنت
 • 22 Collins N.
 • 28 کوین لانگ
ذخیره ها
 • 9 ووت وگورست
 • 13 وین هنسی
 • 16 استفنز
 • 17 آرون لنون
 • 26 فلیپ باردسلی
 • 37 توماس
 • 39 Dodgson O.
 • 44 Costelloe D.
 • 49 McGlynn J.

اتفاقات بازی

11'
جاش مورفی جوئلینتون
20'
کالوم ویلسون
46'
ووت وگورست Roberts C.
60'
کالوم ویلسون آلن سنت ماکسیمین
65'
جیمز تارکوسکی
69'
مکسول کورنت
72'
کریس وود آلن سنت ماکسیمین
73'
آرون لنون جان براونهیل
89'
مت ریچی آلمیرون
1 نیک پوپ
14 کانر رابرتس
22 Collins N.
28 کوین لانگ
5 جیمز تارکوسکی
3 چارلی تیلور
11 مک نیل
8 جان براونهیل
4 جک کورک
10 بارنز
20 مکسول کورنت
1 دوبراوکا
13 مت تارگت
33 دان برن
6 جمال لاسلس
15 کی‌ران تریپیر
7 جوئلینتون
39 گیمارش
36 لانگستاف
10 آلن سنت ماکسیمین
9 کالوم ویلسون
24 آلمیرون
1 نیک پوپ
14 کانر رابرتس
22 Collins N.
28 کوین لانگ
5 جیمز تارکوسکی
3 چارلی تیلور
11 مک نیل
8 جان براونهیل
4 جک کورک
10 بارنز
20 مکسول کورنت
1 دوبراوکا
13 مت تارگت
33 دان برن
6 جمال لاسلس
15 کی‌ران تریپیر
7 جوئلینتون
39 گیمارش
36 لانگستاف
10 آلن سنت ماکسیمین
9 کالوم ویلسون
24 آلمیرون
ترکیب اصلی نیوکسل
 • 1 دوبراوکا
 • 6 جمال لاسلس C
 • 7 جوئلینتون
 • 9 کالوم ویلسون
 • 10 آلن سنت ماکسیمین
 • 13 مت تارگت
 • 15 کی‌ران تریپیر
 • 24 آلمیرون
 • 33 دان برن
 • 36 لانگستاف
 • 39 گیمارش
ذخیره ها
 • 3 پاول دامت
 • 5 فابیان شار
 • 11 مت ریچی
 • 17 امیل کرافت
 • 18 فدریکو فرناندز
 • 20 کریس وود
 • 23 جاش مورفی
 • 26 کارل دارلو
 • 34 دیت گایل

آمار مسابقه