دوستانه
نتیجه نهایی خلاصه بازی
3 - 0
1401/01/09 20:30

صربستان

ترکیب اصلی دانمارک
ذخیره ها
 • 4 Nelsson V.
 • 6 کاکسسو
 • 7 ماتیاس ینسن
 • 8 کسپر نیلسن
 • 9 یاکوب برون لارسن
 • 14 باه
 • 16 دانیل لورسن
 • 17 فیلیپ بیلینگ
 • 19 یوناس ویند
 • 20 پدرسن
 • 21 آندرس کرنلیوس
 • 22 فردریک رونو

اتفاقات بازی

15'
ژواکیم مهله
46'
ماتیا ناستاسیچ میلوس ولکوویچ
46'
نمانیا رودانیچ آندریا ژیوکوویچ
46'
لوکا یوویچ ساسا لوکیچ
53'
یسپر لیندشتروم پیر امیل هویبرگ
56'
یاکوب برون لارسن یسپر لیندشتروم
56'
آندرس کرنلیوس کسپر دالبرگ
57'
کریستین اریکسن کریستین نورگارد
62'
مارکو گروییچ الکساندر میتروویچ
66'
ماتیاس ینسن پیر امیل هویبرگ
66'
Nelsson V. خواکیم اندرسن
73'
میتروویچ پالوویچ
79'
اوروش راسیچ لوکا یوویچ
79'
کاکسسو اسکوف السن
79'
فیلیپ بیلینگ کریستین اریکسن
1 کسپر اشمایکل
13 راسموس کریستنستن
2 خواکیم اندرسن
3 یانیک وسترگارد
5 ژواکیم مهله
10 کریستین اریکسن
15 کریستین نورگارد
23 پیر امیل هویبرگ
11 اسکوف السن
12 کسپر دالبرگ
18 یسپر لیندشتروم
12 پردراگ رایکویچ
2 پالوویچ
6 میلوس ولکوویچ
4 نیکولا میلنکوویچ
17 فیلیپ کاستیچ
8 نمانیا گودلی
16 ساسا لوکیچ
14 آندریا ژیوکوویچ
10 دوشان تادیچ
20 سرگی میلینکوویچ ساویچ
9 الکساندر میتروویچ
1 کسپر اشمایکل
13 راسموس کریستنستن
2 خواکیم اندرسن
3 یانیک وسترگارد
5 ژواکیم مهله
10 کریستین اریکسن
15 کریستین نورگارد
23 پیر امیل هویبرگ
11 اسکوف السن
12 کسپر دالبرگ
18 یسپر لیندشتروم
12 پردراگ رایکویچ
2 پالوویچ
6 میلوس ولکوویچ
4 نیکولا میلنکوویچ
17 فیلیپ کاستیچ
8 نمانیا گودلی
16 ساسا لوکیچ
14 آندریا ژیوکوویچ
10 دوشان تادیچ
20 سرگی میلینکوویچ ساویچ
9 الکساندر میتروویچ
ترکیب اصلی صربستان
 • 12 پردراگ رایکویچ
 • 2 پالوویچ
 • 4 نیکولا میلنکوویچ
 • 6 میلوس ولکوویچ
 • 8 نمانیا گودلی
 • 9 الکساندر میتروویچ
 • 10 دوشان تادیچ C
 • 14 آندریا ژیوکوویچ
 • 16 ساسا لوکیچ
 • 17 فیلیپ کاستیچ
 • 20 سرگی میلینکوویچ ساویچ
ذخیره ها
 • 1 مارکو دمیتروویچ
 • 3 فیلیپ ملادنوویچ
 • 5 ماتیا ناستاسیچ
 • 7 نمانیا رودانیچ
 • 11 لوکا یوویچ
 • 13 میتروویچ
 • 18 مارکو گروییچ
 • 19 ریستیک
 • 21 اوروش راسیچ
 • 22 الکسا ترزیچ
 • 23 میلینکوویچ ساویچ

آمار مسابقه

ویدیوهای بازی دانمارک و صربستان