بازی سوچی و زنیت - هفته 23 - 1401/01/14

نتیجه نهایی

سوچی

0 - 0
1401/01/14 20:30
ترکیب اصلی سوچی
 • 35 دژانائف
 • 3 Drkusic V.
 • 5 Rodrigo
 • 6 آرتور یوساپوف
 • 15 تسالاگوف
 • 16 کریستین نوبوا
 • 17 Makarchuk A.
 • 19 آنگبان
 • 20 یورگانوف
 • 27 زایکا
 • 30 کاسیرا
ذخیره ها
 • 1 آداموف
 • 7 Vorobyev D.
 • 8 پوپوو
 • 9 Melkadze G.
 • 12 زابولوتنی
 • 22 ژوازینیو
 • 34 مارگاسوف
 • 87 پروخین

اتفاقات بازی

42'
مالکوم
45+2'
یورگانوف
66'
ایوان سرگئیف آرتم زیوبا
66'
Yuri Alberto سوتورمین
69'
مارگاسوف زایکا
69'
Melkadze G. آرتور یوساپوف
71'
Melkadze G.
76'
پوپوو کریستین نوبوا
87'
اروخین مالکوم
87'
Alip N. کروگووی
35 دژانائف
3 Drkusic V.
5 Rodrigo
20 یورگانوف
27 زایکا
15 تسالاگوف
16 کریستین نوبوا
17 Makarchuk A.
19 آنگبان
6 آرتور یوساپوف
30 کاسیرا
41 میکائیل کرژاکوف
4 کروگووی
3 سانتوس
2 چیستایکوف
19 سوتورمین
5 ویلمار باریوس
17 موستووی
11 کلاودینیو
14 دالر کوزیائف
10 مالکوم
22 آرتم زیوبا
35 دژانائف
3 Drkusic V.
5 Rodrigo
20 یورگانوف
27 زایکا
15 تسالاگوف
16 کریستین نوبوا
17 Makarchuk A.
19 آنگبان
6 آرتور یوساپوف
30 کاسیرا
41 میکائیل کرژاکوف
4 کروگووی
3 سانتوس
2 چیستایکوف
19 سوتورمین
5 ویلمار باریوس
17 موستووی
11 کلاودینیو
14 دالر کوزیائف
10 مالکوم
22 آرتم زیوبا
ترکیب اصلی زنیت
 • 41 میکائیل کرژاکوف
 • 2 چیستایکوف
 • 3 سانتوس
 • 4 کروگووی
 • 5 ویلمار باریوس
 • 10 مالکوم
 • 11 کلاودینیو
 • 14 دالر کوزیائف
 • 17 موستووی
 • 19 سوتورمین
 • 22 آرتم زیوبا C
ذخیره ها
 • 9 Yuri Alberto
 • 21 اروخین
 • 23 Adamov A.
 • 27 اوزدوئف
 • 28 Alip N.
 • 31 کیزیف
 • 33 ایوان سرگئیف
 • 91 Byazrov D.

آمار مسابقه