بازی احمد گروژنی و زنیت - هفته 24 - 1401/01/20

نتیجه نهایی

احمد گروژنی

0 - 2
1401/01/20 21:00
ترکیب اصلی احمد گروژنی
 • 88 شلیا
 • 4 Todorovic D.
 • 7 بسارت بریشا C
 • 8 میروسلاو بوگوساواچ
 • 15 آندری سمنوف
 • 23 شوتس
 • 25 Troshechkin A.
 • 47 دانیل اوتکین
 • 59 خرین
 • 94 تیموفیف
 • 96 بیستروف
ذخیره ها
 • 9 اومائف
 • 10 کادیروف
 • 11 کونووالوف
 • 13 کوناته
 • 17 سادولائف
 • 18 Sebai S.
 • 33 گودیف
 • 42 ملیخوف
 • 55 پوتسکو
 • 77 کاراپوزو
 • 90 آلسوتانوف
 • 92 Inalkaev A.

اتفاقات بازی

36'
شوتس
38'
دانیل اوتکین
39'
Yuri Alberto موستووی
45+2'
بسارت بریشا
49'
میروسلاو بوگوساواچ
50'
ویلمار باریوس
63'
کونووالوف تیموفیف
63'
کاراپوزو بسارت بریشا
63'
Alip N. موستووی
73'
اوزدوئف آرتم زیوبا
73'
Sebai S. شوتس
74'
آندری سمنوف
85'
Yuri Alberto
86'
اروخین Yuri Alberto
86'
سوتورمین مالکوم
86'
اومائف خرین
86'
Adamov A. ویلمار باریوس
88'
Sebai S.
90'
اروخین اوزدوئف
90+4'
دالر کوزیائف
88 شلیا
4 Todorovic D.
15 آندری سمنوف
96 بیستروف
8 میروسلاو بوگوساواچ
59 خرین
47 دانیل اوتکین
23 شوتس
94 تیموفیف
7 بسارت بریشا
25 Troshechkin A.
41 میکائیل کرژاکوف
3 سانتوس
2 چیستایکوف
5 ویلمار باریوس
4 کروگووی
11 کلاودینیو
14 دالر کوزیائف
17 موستووی
9 Yuri Alberto
10 مالکوم
22 آرتم زیوبا
88 شلیا
4 Todorovic D.
15 آندری سمنوف
96 بیستروف
8 میروسلاو بوگوساواچ
59 خرین
47 دانیل اوتکین
23 شوتس
94 تیموفیف
7 بسارت بریشا
25 Troshechkin A.
41 میکائیل کرژاکوف
3 سانتوس
2 چیستایکوف
5 ویلمار باریوس
4 کروگووی
11 کلاودینیو
14 دالر کوزیائف
17 موستووی
9 Yuri Alberto
10 مالکوم
22 آرتم زیوبا
ترکیب اصلی زنیت
 • 41 میکائیل کرژاکوف
 • 2 چیستایکوف
 • 3 سانتوس
 • 4 کروگووی
 • 5 ویلمار باریوس
 • 9 Yuri Alberto
 • 10 مالکوم
 • 11 کلاودینیو
 • 14 دالر کوزیائف
 • 17 موستووی
 • 22 آرتم زیوبا C
ذخیره ها
 • 19 سوتورمین
 • 21 اروخین
 • 23 Adamov A.
 • 27 اوزدوئف
 • 28 Alip N.
 • 31 کیزیف
 • 33 ایوان سرگئیف
 • 72 Kim E.
 • 91 Byazrov D.

آمار مسابقه