بازی احمد گروژنی و زنیت - هفته 24 - 1401/01/20

لیگ برتر روسیه 2021-2022 | هفته : 24

نتیجه نهایی

احمد گروژنی

0 - 2
1401/01/20 21:00
ترکیب اصلی احمد گروژنی
 • 88 شلیا
 • 4 Todorovic D.
 • 7 بسارت بریشا C
 • 8 میروسلاو بوگوساواچ
 • 15 آندری سمنوف
 • 23 شوتس
 • 25 Troshechkin A.
 • 47 دانیل اوتکین
 • 59 خرین
 • 94 تیموفیف
 • 96 بیستروف
ذخیره ها
 • 9 اومائف
 • 10 کادیروف
 • 11 کونووالوف
 • 13 کوناته
 • 17 سادولائف
 • 18 Sebai S.
 • 33 گودیف
 • 42 ملیخوف
 • 55 پوتسکو
 • 77 کاراپوزو
 • 90 آلسوتانوف
 • 92 Inalkaev A.

اتفاقات بازی

36'
شوتس yellow-card
38'
دانیل اوتکین yellow-card
39'
Yuri Alberto goal موستووی assist
45+2'
بسارت بریشا yellow-card
49'
میروسلاو بوگوساواچ yellow-card
50'
ویلمار باریوس yellow-card
63'
کونووالوف subtitute-in تیموفیف subtitute-out
63'
کاراپوزو subtitute-in بسارت بریشا subtitute-out
63'
Alip N. subtitute-in موستووی subtitute-out
73'
اوزدوئف subtitute-in آرتم زیوبا subtitute-out
73'
Sebai S. subtitute-in شوتس subtitute-out
74'
آندری سمنوف yellow-card
85'
Yuri Alberto yellow-card
86'
اروخین subtitute-in Yuri Alberto subtitute-out
86'
سوتورمین subtitute-in مالکوم subtitute-out
86'
اومائف subtitute-in خرین subtitute-out
86'
Adamov A. subtitute-in ویلمار باریوس subtitute-out
88'
Sebai S. yellow-card
90'
اروخین goal اوزدوئف assist
90+4'
دالر کوزیائف yellow-card
pitch
88 شلیا
4 Todorovic D.
15 آندری سمنوف
96 بیستروف
8 میروسلاو بوگوساواچ
59 خرین
47 دانیل اوتکین
23 شوتس
94 تیموفیف
7 بسارت بریشا
25 Troshechkin A.
41 میکائیل کرژاکوف
3 سانتوس
2 چیستایکوف
5 ویلمار باریوس
4 کروگووی
11 کلاودینیو
14 دالر کوزیائف
17 موستووی
9 Yuri Alberto
10 مالکوم
22 آرتم زیوبا
pitch
88 شلیا
4 Todorovic D.
15 آندری سمنوف
96 بیستروف
8 میروسلاو بوگوساواچ
59 خرین
47 دانیل اوتکین
23 شوتس
94 تیموفیف
7 بسارت بریشا
25 Troshechkin A.
41 میکائیل کرژاکوف
3 سانتوس
2 چیستایکوف
5 ویلمار باریوس
4 کروگووی
11 کلاودینیو
14 دالر کوزیائف
17 موستووی
9 Yuri Alberto
10 مالکوم
22 آرتم زیوبا
ترکیب اصلی زنیت
 • 41 میکائیل کرژاکوف
 • 2 چیستایکوف
 • 3 سانتوس
 • 4 کروگووی
 • 5 ویلمار باریوس
 • 9 Yuri Alberto
 • 10 مالکوم
 • 11 کلاودینیو
 • 14 دالر کوزیائف
 • 17 موستووی
 • 22 آرتم زیوبا C
ذخیره ها
 • 19 سوتورمین
 • 21 اروخین
 • 23 Adamov A.
 • 27 اوزدوئف
 • 28 Alip N.
 • 31 کیزیف
 • 33 ایوان سرگئیف
 • 72 Kim E.
 • 91 Byazrov D.

آمار مسابقه