نتیجه نهایی
3 - 1
1401/01/27 18:00

اورال

ترکیب اصلی زنیت
 • 41 میکائیل کرژاکوف
 • 2 چیستایکوف
 • 3 سانتوس
 • 4 کروگووی
 • 5 ویلمار باریوس
 • 9 Yuri Alberto
 • 10 مالکوم
 • 11 کلاودینیو
 • 14 دالر کوزیائف
 • 33 ایوان سرگئیف
 • 92 Alip N.
ذخیره ها
 • 8 خرالدو وندل
 • 17 موستووی
 • 19 سوتورمین
 • 21 اروخین
 • 22 آرتم زیوبا
 • 23 Adamov A.
 • 27 اوزدوئف
 • 31 کیزیف
 • 91 Byazrov D.

اتفاقات بازی

11'
کوزمیچف
12'
کلاودینیو
12'
کلاودینیو
17'
ماگومادوف
27'
کروگووی
37'
Yuri Alberto
45'
اگوریچف
46'
کولسنیچنکوف ماگومادوف
51'
دالر کوزیائف
53'
مالکوم
57'
اوزدوئف کروگووی
57'
سوتورمین دالر کوزیائف
65'
Zheleznov Y. گادژی مورادوف
66'
بیکفالوی
72'
چیستایکوف
73'
آرتم زیوبا ایوان سرگئیف
73'
خرالدو وندل کلاودینیو
78'
آرتم زیوبا سانتوس
80'
پودبرزکین اگوریچف
80'
آگیو بیکفالوی
81'
اروخین Yuri Alberto
83'
Zheleznov Y. Shatov O.
41 میکائیل کرژاکوف
5 ویلمار باریوس
2 چیستایکوف
3 سانتوس
92 Alip N.
14 دالر کوزیائف
11 کلاودینیو
4 کروگووی
10 مالکوم
33 ایوان سرگئیف
9 Yuri Alberto
1 پومازون
3 گوگلیشیدزل
25 کوزمیچف
29 مامین
95 ماگومادوف
5 اگوریچف
27 Shatov O.
19 میسکیچ
6 آوگوستینیاک
11 گادژی مورادوف
10 بیکفالوی
41 میکائیل کرژاکوف
5 ویلمار باریوس
2 چیستایکوف
3 سانتوس
92 Alip N.
14 دالر کوزیائف
11 کلاودینیو
4 کروگووی
10 مالکوم
33 ایوان سرگئیف
9 Yuri Alberto
1 پومازون
3 گوگلیشیدزل
25 کوزمیچف
29 مامین
95 ماگومادوف
5 اگوریچف
27 Shatov O.
19 میسکیچ
6 آوگوستینیاک
11 گادژی مورادوف
10 بیکفالوی
ترکیب اصلی اورال
 • 1 پومازون
 • 3 گوگلیشیدزل
 • 5 اگوریچف
 • 6 آوگوستینیاک
 • 10 بیکفالوی C
 • 11 گادژی مورادوف
 • 19 میسکیچ
 • 25 کوزمیچف
 • 27 Shatov O.
 • 29 مامین
 • 95 ماگومادوف
ذخیره ها
 • 7 Yushin A.
 • 9 آگیو
 • 13 Landakov D.
 • 14 Zheleznov Y.
 • 21 پودبرزکین
 • 24 کولسنیچنکوف
 • 30 آلکسی یوسیف
 • 66 Dinga D.

آمار مسابقه