بازی کراسنودار و زنیت - هفته 26 - 1401/02/05

نتیجه نهایی
1 - 3
1401/02/05 20:30
ترکیب اصلی کراسنودار
 • 39 سافونوف
 • 2 سوروکین
 • 8 گازینسکی
 • 11 لونوف
 • 23 Yakimov V.
 • 40 Olusegun O.
 • 48 Isaenko O.
 • 82 Volkov S.
 • 84 لیتوینوف
 • 88 Krivtsov N.
 • 98 پتروف
ذخیره ها
 • 1 گورودوف
 • 4 مارتینوویچ
 • 15 ماتسوکاتوف
 • 18 اوجنی چرنوف
 • 29 Iljin V.
 • 38 Kokoev D.
 • 44 سرگئی بورودین
 • 53 چرنیکوف
 • 58 آگکاتسو
 • 69 Manelov I.
 • 70 Samko V.
 • 92 آپکف

اتفاقات بازی

35'
ایوان سرگئیف دالر کوزیائف
42'
مالکوم خرالدو وندل
59'
کروگووی خرالدو وندل
59'
موستووی ایوان سرگئیف
60'
چرنیکوف Yakimov V.
60'
ماتسوکاتوف گازینسکی
65'
آپکف Olusegun O.
65'
Manelov I. Volkov S.
73'
Manelov I. آپکف
74'
Iljin V. لونوف
78'
اروخین Yuri Alberto
78'
اوزدوئف کلاودینیو
85'
موستووی
85'
Manelov I.
86'
سوتورمین سانتوس
88'
اوزدوئف موستووی
88'
پتروف
39 سافونوف
98 پتروف
84 لیتوینوف
2 سوروکین
48 Isaenko O.
82 Volkov S.
40 Olusegun O.
88 Krivtsov N.
8 گازینسکی
23 Yakimov V.
11 لونوف
41 میکائیل کرژاکوف
5 ویلمار باریوس
2 چیستایکوف
92 Alip N.
3 سانتوس
14 دالر کوزیائف
8 خرالدو وندل
10 مالکوم
33 ایوان سرگئیف
9 Yuri Alberto
11 کلاودینیو
39 سافونوف
98 پتروف
84 لیتوینوف
2 سوروکین
48 Isaenko O.
82 Volkov S.
40 Olusegun O.
88 Krivtsov N.
8 گازینسکی
23 Yakimov V.
11 لونوف
41 میکائیل کرژاکوف
5 ویلمار باریوس
2 چیستایکوف
92 Alip N.
3 سانتوس
14 دالر کوزیائف
8 خرالدو وندل
10 مالکوم
33 ایوان سرگئیف
9 Yuri Alberto
11 کلاودینیو
ترکیب اصلی زنیت
 • 41 میکائیل کرژاکوف
 • 2 چیستایکوف
 • 3 سانتوس
 • 5 ویلمار باریوس
 • 8 خرالدو وندل
 • 9 Yuri Alberto
 • 10 مالکوم
 • 11 کلاودینیو
 • 14 دالر کوزیائف
 • 33 ایوان سرگئیف
 • 92 Alip N.
ذخیره ها
 • 4 کروگووی
 • 17 موستووی
 • 19 سوتورمین
 • 21 اروخین
 • 23 Adamov A.
 • 27 اوزدوئف
 • 31 کیزیف
 • 71 ادوئوسکی

آمار مسابقه