بازی دورتموند و دیناموکیف - 1401/02/06

دوستانه
نتیجه نهایی
2 - 3
1401/02/06 20:30
ترکیب اصلی دورتموند
ذخیره ها

اتفاقات بازی

4'
جیم باینو گیتنز ارلینگ هالند
9'
بویالسکی
11'
Vanat V. بویالسکی
17'
شاپارنکو
30'
یوسف موکوکو ارلینگ هالند
30'
Aussi A. مانوئل آکانجی
35'
Vanat V. سرجی سیدورچوک
46'
کراوچنکو Dubinchak V.
46'
لوکا آنبئون ماروین هیتز
46'
ویوچارنکو Antyukh D.
46'
رینیر جیم باینو گیتنز
46'
گورپاز Taz B.
46'
فلیکس پاسلاک لیون سمیچ
46'
تام روده نیکو شولتز
46'
Papadopoulos A. امانوئل فرای
46'
Fink B. مارکو رویس
54'
رینیر
60'
رافائل گوئررو امره جان
60'
دن اکسل زاگادو Aussi A.
65'
شپلف کاراوائف
65'
تام روده گورپاز
66'
سیروتا زابارینی
66'
Andriyevski O. سرجی سیدورچوک
74'
نشرت بوشچان
76'
دنیس گارماش بویالسکی
76'
Kulach V. دووبیک
35 ماروین هیتز
37 لیون سمیچ
34 مارین پونگراچیچ
16 مانوئل آکانجی
14 نیکو شولتز
23 امره جان
44 امانوئل فرای
49 Taz B.
11 مارکو رویس
43 جیم باینو گیتنز
9 ارلینگ هالند
1 بوشچان
44 Dubinchak V.
4 پوپوف
25 زابارینی
20 کاراوائف
10 شاپارنکو
5 سرجی سیدورچوک
17 Vanat V.
29 بویالسکی
99 Antyukh D.
9 دووبیک
35 ماروین هیتز
37 لیون سمیچ
34 مارین پونگراچیچ
16 مانوئل آکانجی
14 نیکو شولتز
23 امره جان
44 امانوئل فرای
49 Taz B.
11 مارکو رویس
43 جیم باینو گیتنز
9 ارلینگ هالند
1 بوشچان
44 Dubinchak V.
4 پوپوف
25 زابارینی
20 کاراوائف
10 شاپارنکو
5 سرجی سیدورچوک
17 Vanat V.
29 بویالسکی
99 Antyukh D.
9 دووبیک
ترکیب اصلی دیناموکیف
 • 1 بوشچان
 • 4 پوپوف
 • 5 سرجی سیدورچوک
 • 9 دووبیک
 • 10 شاپارنکو
 • 17 Vanat V.
 • 20 کاراوائف
 • 25 زابارینی
 • 29 بویالسکی
 • 44 Dubinchak V.
 • 99 Antyukh D.
ذخیره ها
 • 6 نیکیتا بوردا
 • 8 شپلف
 • 14 ویوچارنکو
 • 15 ساگانکف
 • 18 Andriyevski O.
 • 19 دنیس گارماش
 • 22 Voloshyn V.
 • 28 Kulach V.
 • 34 سیروتا
 • 35 نشرت
 • 41 کراوچنکو
 • 71 دنیس بویکو
 • 73 Bol A.
 • 89 Brazhko V.

آمار مسابقه