ویسل کوبه

-
1401/05/28 15:00

یوکوهاما مارینوس

آخرین بازی های ویسل کوبه

جی لیگ ژاپن 2022
1401/02/24
ویسل کوبه
4 - 0
ساگان توسو
جی لیگ ژاپن 2022
1401/02/18
2 - 0
ویسل کوبه
1401/02/11
کیچه هنگ کنگ
2 - 2
ویسل کوبه
1401/02/05
چیانگرای تایلند
0 - 0
ویسل کوبه
1401/02/02
ویسل کوبه
6 - 0
چیانگرای تایلند

آخرین بازی های رو در رو

جی لیگ ژاپن 2022
1400/12/11
یوکوهاما مارینوس
2 - 0
ویسل کوبه
جی لیگ ژاپن 2021
1400/09/06
ویسل کوبه
0 - 2
یوکوهاما مارینوس
جی لیگ ژاپن 2021
1400/02/19
یوکوهاما مارینوس
2 - 0
ویسل کوبه

آخرین بازی های یوکوهاما مارینوس

جی لیگ ژاپن 2022
1401/02/24
شونان بلمار
1 - 4
یوکوهاما مارینوس
جی لیگ ژاپن 2022
1401/02/17
یوکوهاما مارینوس
2 - 1
1401/02/11
1 - 1
یوکوهاما مارینوس
1401/02/08
یوکوهاما مارینوس
2 - 0
هوانگ آنه جیا لای
1401/02/05
یوکوهاما مارینوس
3 - 0