بازی زنیت و خیمکی - هفته 28 - 1401/02/17

نتیجه نهایی
1 - 0
1401/02/17 18:00

خیمکی

ترکیب اصلی زنیت
 • 71 ادوئوسکی
 • 3 سانتوس C
 • 4 کروگووی
 • 5 ویلمار باریوس
 • 8 خرالدو وندل
 • 9 Yuri Alberto
 • 10 مالکوم
 • 11 کلاودینیو
 • 19 سوتورمین
 • 28 Alip N.
 • 33 ایوان سرگئیف
ذخیره ها
 • 2 چیستایکوف
 • 14 دالر کوزیائف
 • 17 موستووی
 • 21 اروخین
 • 22 آرتم زیوبا
 • 23 Adamov A.
 • 27 اوزدوئف
 • 31 کیزیف
 • 91 Byazrov D.

اتفاقات بازی

14'
ایوان سرگئیف Yuri Alberto
46'
Anwan N. Sadygov I.
46'
Yuran A. Glavcic N.
61'
اوزدوئف مالکوم
61'
موستووی خرالدو وندل
61'
Adamov A. سانتوس
71'
آرتم زیوبا ایوان سرگئیف
71'
اروخین Yuri Alberto
73'
Zhirkov Y. Magomedov B.
79'
Zhumabekov M. Rudenko A.
90+1'
Adamov A.
71 ادوئوسکی
19 سوتورمین
28 Alip N.
3 سانتوس
4 کروگووی
10 مالکوم
5 ویلمار باریوس
8 خرالدو وندل
11 کلاودینیو
33 ایوان سرگئیف
9 Yuri Alberto
22 لانتراتوف
88 Grigalava G.
23 Volkov Z.
6 تیکی
4 ایدوو
7 Sadygov I.
8 دنیس گلوشاکف
20 Glavcic N.
19 Rudenko A.
44 کوخارچوک
70 Magomedov B.
71 ادوئوسکی
19 سوتورمین
28 Alip N.
3 سانتوس
4 کروگووی
10 مالکوم
5 ویلمار باریوس
8 خرالدو وندل
11 کلاودینیو
33 ایوان سرگئیف
9 Yuri Alberto
22 لانتراتوف
88 Grigalava G.
23 Volkov Z.
6 تیکی
4 ایدوو
7 Sadygov I.
8 دنیس گلوشاکف
20 Glavcic N.
19 Rudenko A.
44 کوخارچوک
70 Magomedov B.
ترکیب اصلی خیمکی
 • 22 لانتراتوف
 • 4 ایدوو
 • 6 تیکی C
 • 7 Sadygov I.
 • 8 دنیس گلوشاکف
 • 19 Rudenko A.
 • 20 Glavcic N.
 • 23 Volkov Z.
 • 44 کوخارچوک
 • 70 Magomedov B.
 • 88 Grigalava G.
ذخیره ها
 • 1 جنرالوف
 • 18 Zhirkov Y.
 • 24 Anwan N.
 • 26 Yuran A.
 • 80 Zhumabekov M.

آمار مسابقه