ترکیب اصلی شباب الاهلی امارات
ذخیره ها
 • 4 محمد مرزوق
 • 9 حسین
 • 17 فدریکو کارتابیا
 • 23 القسانی
 • 30 محمد جوما عید
 • 38 Badwawi S. A. A.
 • 44 Adel A.
 • 55 ناصر
 • 98 Doumbia C.

اتفاقات بازی

4'
Olsen T. احمد نورالهی
22'
Olsen T. عبدالله جمیل
46'
Garces J. Abdulhadi N.
46'
Al Rezzi K. Obeid F.
62'
محمد جوما عید Gustavo
62'
املاپا زولج
63'
القسانی Olsen T.
64'
رامیرز Fardan H.
71'
آلنویامی
74'
Doumbia C. یوری
80'
Alnaqbi A. املاپا
84'
حسین Abaelaziz B. N.
84'
فدریکو کارتابیا مهدی قایدی
90+2'
ولید رشید مهند سالم
12 حمزه
37 عبدالله جمیل
2 Khamis S.
21 جابر
61 Abaelaziz B. N.
26 آلنویامی
7 احمد نورالهی
57 یوری
80 Gustavo
16 مهدی قایدی
18 Olsen T.
33 Jamal Abdallah Ali
38 Hamad A.
19 مهند سالم
3 Sabeel M.
23 Obeid F.
15 کارتاگنا
21 Alamiri S.
32 زولج
4 Fardan H.
6 Abdulhadi N.
20 املاپا
12 حمزه
37 عبدالله جمیل
2 Khamis S.
21 جابر
61 Abaelaziz B. N.
26 آلنویامی
7 احمد نورالهی
57 یوری
80 Gustavo
16 مهدی قایدی
18 Olsen T.
33 Jamal Abdallah Ali
38 Hamad A.
19 مهند سالم
3 Sabeel M.
23 Obeid F.
15 کارتاگنا
21 Alamiri S.
32 زولج
4 Fardan H.
6 Abdulhadi N.
20 املاپا
ترکیب اصلی الاتحاد امارات
 • 33 Jamal Abdallah Ali
 • 3 Sabeel M.
 • 4 Fardan H.
 • 6 Abdulhadi N.
 • 15 کارتاگنا
 • 19 مهند سالم
 • 20 املاپا
 • 21 Alamiri S.
 • 23 Obeid F.
 • 32 زولج
 • 38 Hamad A.
ذخیره ها
 • 1 Houti E.
 • 10 رامیرز
 • 17 Mohammed Z.
 • 18 Alblooshi M.
 • 34 Al Rezzi K.
 • 70 Batout F.
 • 75 ولید رشید
 • 91 Alnaqbi A.
 • 93 Garces J.

آمار مسابقه