بازی ایگلز و فاینورد - هفته 33 - 1401/02/21

اردیویسه هلند 2021-2022 | هفته : 33

نتیجه نهایی

ایگلز

0 - 1
1401/02/21 22:30
ترکیب اصلی ایگلز
 • 23 Noppert A.
 • 2 لوکاسن
 • 3 Nauber G.
 • 5 کویپرس C
 • 6 ایدزس
 • 8 بروورز
 • 9 آیزاک لیدبرگ
 • 10 فلیپه رومنس
 • 11 اوراتمانگوئن
 • 20 متس دیجل
 • 21 کوردوبا
ذخیره ها
 • 7 بردن
 • 14 Tuzlacik T.
 • 19 Heil O.
 • 26 باکر
 • 27 Mulenga J.
 • 28 Aventisian A.
 • 29 کاردونا
 • 30 بوتوس
 • 31 Schuurman J.
 • 33 Hengelman N.

اتفاقات بازی

46'
هال subtitute-in لوتشارل گیرترویدا subtitute-out
46'
Bassett C. subtitute-in اورسنس subtitute-out
46'
Sandler P. subtitute-in Trauner G. subtitute-out
59'
باکر subtitute-in Nauber G. subtitute-out
71'
برایان لینسن goal علیرضا جهانبخش assist
78'
کاردونا subtitute-in آیزاک لیدبرگ subtitute-out
78'
Heil O. subtitute-in متس دیجل subtitute-out
83'
Dermane K. subtitute-in ینس تورنستارا subtitute-out
84'
ماکوس سنسی subtitute-in Sandler P. subtitute-out
88'
Mulenga J. subtitute-in فلیپه رومنس subtitute-out
88'
Aventisian A. subtitute-in کویپرس subtitute-out
pitch
23 Noppert A.
2 لوکاسن
3 Nauber G.
6 ایدزس
5 کویپرس
20 متس دیجل
10 فلیپه رومنس
8 بروورز
11 اوراتمانگوئن
9 آیزاک لیدبرگ
21 کوردوبا
21 Marciano O.
25 هندریکس
3 لوتشارل گیرترویدا
18 Trauner G.
2 مارکوس پدرسن
6 جوریت هندریکس
17 اورسنس
9 علیرضا جهانبخش
28 ینس تورنستارا
23 پاتریک والمارک
11 برایان لینسن
pitch
23 Noppert A.
2 لوکاسن
3 Nauber G.
6 ایدزس
5 کویپرس
20 متس دیجل
10 فلیپه رومنس
8 بروورز
11 اوراتمانگوئن
9 آیزاک لیدبرگ
21 کوردوبا
21 Marciano O.
25 هندریکس
3 لوتشارل گیرترویدا
18 Trauner G.
2 مارکوس پدرسن
6 جوریت هندریکس
17 اورسنس
9 علیرضا جهانبخش
28 ینس تورنستارا
23 پاتریک والمارک
11 برایان لینسن
ترکیب اصلی فاینورد
 • 21 Marciano O.
 • 2 مارکوس پدرسن
 • 3 لوتشارل گیرترویدا
 • 6 جوریت هندریکس
 • 9 علیرضا جهانبخش
 • 11 برایان لینسن
 • 17 اورسنس
 • 18 Trauner G.
 • 23 پاتریک والمارک
 • 25 هندریکس
 • 28 ینس تورنستارا C
ذخیره ها
 • 4 ماکوس سنسی
 • 10 کوکو
 • 13 Sandler P.
 • 16 Cojocaru V.
 • 19 Bassett C.
 • 26 گوس تیل
 • 30 Jansen T.
 • 32 هال
 • 33 کایرل دسرس
 • 45 Hartjes L.
 • 47 Dermane K.

آمار مسابقه