قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2022

امید ازبکستان

-
1401/03/11 20:00

امید ترکمنستان

آخرین بازی های امید ازبکستان

دوستانه
1401/01/06
امید ازبکستان
0 - 0
امید امارات
دوستانه
1401/01/03
امید عربستان
0 - 0
امید ازبکستان
قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2020
1398/11/05
امید استرالیا
1 - 0
امید ازبکستان
قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2020
1398/11/02
امید عربستان
1 - 0
امید ازبکستان
قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2020
1398/10/29
امید امارات
1 - 5
امید ازبکستان

آخرین بازی های امید ترکمنستان

دوستانه
1398/01/06
امید ترکمنستان
0 - 0
امید یمن
دوستانه
1398/01/04
امید ترکمنستان
0 - 2
امید عراق
دوستانه
1398/01/02
امید ایران
3 - 1
امید ترکمنستان