قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2022

اميد قطر

-
1401/03/14 19:30

امید ازبکستان

آخرین بازی های اميد قطر

دوستانه
1401/01/06
اميد قطر
0 - 1
امید ژاپن
دوستانه
1401/01/03
امید تایلند
0 - 0
اميد قطر
دوستانه
1400/11/12
اميد قطر
2 - 2
امید عربستان
دوستانه
1400/07/23
اميد قطر
0 - 1
امید کویت
قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2020
1398/10/25
اميد قطر
1 - 1
امید ژاپن

آخرین بازی های رو در رو

نامشخص
1397/05/25
اميد قطر
0 - 6
امید ازبکستان

آخرین بازی های امید ازبکستان

دوستانه
1401/01/06
امید ازبکستان
0 - 0
امید امارات
دوستانه
1401/01/03
امید عربستان
0 - 0
امید ازبکستان
قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2020
1398/11/05
امید استرالیا
1 - 0
امید ازبکستان
قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2020
1398/11/02
امید عربستان
1 - 0
امید ازبکستان
قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2020
1398/10/29
امید امارات
1 - 5
امید ازبکستان