قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2022

امید ازبکستان

-
1401/03/17 21:30

امید ایران

آخرین بازی های امید ازبکستان

دوستانه
1401/01/06
امید ازبکستان
0 - 0
امید امارات
دوستانه
1401/01/03
امید عربستان
0 - 0
امید ازبکستان
قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2020
1398/11/05
امید استرالیا
1 - 0
امید ازبکستان
قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2020
1398/11/02
امید عربستان
1 - 0
امید ازبکستان
قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2020
1398/10/29
امید امارات
1 - 5
امید ازبکستان

آخرین بازی های رو در رو

قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2020
1398/10/19
امید ازبکستان
1 - 1
امید ایران
دوستانه
1398/06/18
امید ازبکستان
4 - 1
امید ایران
دوستانه
1398/06/15
امید ازبکستان
1 - 0
امید ایران

آخرین بازی های امید ایران

قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2020
1398/10/25
امید چین
0 - 1
امید ایران
قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2020
1398/10/22
امید ایران
1 - 2
امید کره جنوبی
قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2020
1398/10/19
امید ازبکستان
1 - 1
امید ایران
دوستانه
1398/08/25
امید اندونزی
2 - 1
امید ایران
دوستانه
1398/06/18
امید ازبکستان
4 - 1
امید ایران