بازی اسپارتاک و زنیت - هفته 29 - 1401/02/25

نتیجه نهایی
1 - 1
1401/02/25 18:00
ترکیب اصلی اسپارتاک
 • 57 سلیخوف
 • 7 سوبولف
 • 8 ویکتور موزس
 • 14 ژیکیا
 • 17 Martins Pereira C.
 • 22 ایگناتوف
 • 24 پرومس
 • 25 Prutsev D.
 • 26 Khlusevich D.
 • 68 لیتوینوف
 • 92 راسکازوف
ذخیره ها
 • 2 ساموئل ژیگو
 • 5 Klassen L.
 • 10 باکائف
 • 19 نیکولسون
 • 47 زوبنین
 • 65 Tolstopyatov N.
 • 73 Shitov V.
 • 74 مارکیتسوف
 • 75 Sungatulin F.
 • 88 Svinov I.
 • 97 Denisov D.
 • 98 ماکسیمنکو

اتفاقات بازی

49'
سوبولف ایگناتوف
51'
سوبولف
51'
Vanoli P.
55'
Martins Pereira C.
60'
ساموئل ژیگو ایگناتوف
62'
آرتم زیوبا Yuri Alberto
62'
کروگووی Alip N.
72'
اوزدوئف خرالدو وندل
72'
موستووی کلاودینیو
76'
نیکولسون سوبولف
82'
اروخین ایوان سرگئیف
85'
ویکتور موزس
85'
زوبنین ویکتور موزس
85'
باکائف پرومس
87'
Khlusevich D.
90+3'
موستووی
90+6'
ژیکیا
57 سلیخوف
26 Khlusevich D.
68 لیتوینوف
14 ژیکیا
92 راسکازوف
17 Martins Pereira C.
25 Prutsev D.
8 ویکتور موزس
24 پرومس
7 سوبولف
22 ایگناتوف
71 ادوئوسکی
28 Alip N.
2 چیستایکوف
5 ویلمار باریوس
3 سانتوس
11 کلاودینیو
8 خرالدو وندل
14 دالر کوزیائف
9 Yuri Alberto
10 مالکوم
33 ایوان سرگئیف
57 سلیخوف
26 Khlusevich D.
68 لیتوینوف
14 ژیکیا
92 راسکازوف
17 Martins Pereira C.
25 Prutsev D.
8 ویکتور موزس
24 پرومس
7 سوبولف
22 ایگناتوف
71 ادوئوسکی
28 Alip N.
2 چیستایکوف
5 ویلمار باریوس
3 سانتوس
11 کلاودینیو
8 خرالدو وندل
14 دالر کوزیائف
9 Yuri Alberto
10 مالکوم
33 ایوان سرگئیف
ترکیب اصلی زنیت
 • 71 ادوئوسکی
 • 2 چیستایکوف
 • 3 سانتوس
 • 5 ویلمار باریوس
 • 8 خرالدو وندل
 • 9 Yuri Alberto
 • 10 مالکوم
 • 11 کلاودینیو
 • 14 دالر کوزیائف
 • 28 Alip N.
 • 33 ایوان سرگئیف
ذخیره ها
 • 4 کروگووی
 • 17 موستووی
 • 19 سوتورمین
 • 21 اروخین
 • 22 آرتم زیوبا
 • 23 Adamov A.
 • 27 اوزدوئف
 • 41 میکائیل کرژاکوف
 • 91 Byazrov D.

آمار مسابقه