بازی اسپارتاک و زنیت - هفته 29 - 1401/02/25

لیگ برتر روسیه 2021-2022 | هفته : 29

نتیجه نهایی
1 - 1
1401/02/25 18:00
ترکیب اصلی اسپارتاک
 • 57 سلیخوف
 • 7 سوبولف
 • 8 ویکتور موزس
 • 14 ژیکیا
 • 17 Martins Pereira C.
 • 22 ایگناتوف
 • 24 پرومس
 • 25 Prutsev D.
 • 26 Khlusevich D.
 • 68 لیتوینوف
 • 92 راسکازوف
ذخیره ها
 • 2 ساموئل ژیگو
 • 5 Klassen L.
 • 10 باکائف
 • 19 نیکولسون
 • 47 زوبنین
 • 65 Tolstopyatov N.
 • 73 Shitov V.
 • 74 مارکیتسوف
 • 75 Sungatulin F.
 • 88 Svinov I.
 • 97 Denisov D.
 • 98 ماکسیمنکو

اتفاقات بازی

49'
سوبولف goal ایگناتوف assist
51'
سوبولف yellow-card
51'
Vanoli P. yellow-card
55'
Martins Pereira C. yellow-card
60'
ساموئل ژیگو subtitute-in ایگناتوف subtitute-out
62'
آرتم زیوبا subtitute-in Yuri Alberto subtitute-out
62'
کروگووی subtitute-in Alip N. subtitute-out
72'
اوزدوئف subtitute-in خرالدو وندل subtitute-out
72'
موستووی subtitute-in کلاودینیو subtitute-out
76'
نیکولسون subtitute-in سوبولف subtitute-out
82'
اروخین subtitute-in ایوان سرگئیف subtitute-out
85'
ویکتور موزس yellow-card
85'
زوبنین subtitute-in ویکتور موزس subtitute-out
85'
باکائف subtitute-in پرومس subtitute-out
87'
Khlusevich D. yellow-card
90+3'
موستووی penalty
90+6'
ژیکیا yellow-card
pitch
57 سلیخوف
26 Khlusevich D.
68 لیتوینوف
14 ژیکیا
92 راسکازوف
17 Martins Pereira C.
25 Prutsev D.
8 ویکتور موزس
24 پرومس
7 سوبولف
22 ایگناتوف
71 ادوئوسکی
28 Alip N.
2 چیستایکوف
5 ویلمار باریوس
3 سانتوس
11 کلاودینیو
8 خرالدو وندل
14 دالر کوزیائف
9 Yuri Alberto
10 مالکوم
33 ایوان سرگئیف
pitch
57 سلیخوف
26 Khlusevich D.
68 لیتوینوف
14 ژیکیا
92 راسکازوف
17 Martins Pereira C.
25 Prutsev D.
8 ویکتور موزس
24 پرومس
7 سوبولف
22 ایگناتوف
71 ادوئوسکی
28 Alip N.
2 چیستایکوف
5 ویلمار باریوس
3 سانتوس
11 کلاودینیو
8 خرالدو وندل
14 دالر کوزیائف
9 Yuri Alberto
10 مالکوم
33 ایوان سرگئیف
ترکیب اصلی زنیت
 • 71 ادوئوسکی
 • 2 چیستایکوف
 • 3 سانتوس
 • 5 ویلمار باریوس
 • 8 خرالدو وندل
 • 9 Yuri Alberto
 • 10 مالکوم
 • 11 کلاودینیو
 • 14 دالر کوزیائف
 • 28 Alip N.
 • 33 ایوان سرگئیف
ذخیره ها
 • 4 کروگووی
 • 17 موستووی
 • 19 سوتورمین
 • 21 اروخین
 • 22 آرتم زیوبا
 • 23 Adamov A.
 • 27 اوزدوئف
 • 41 میکائیل کرژاکوف
 • 91 Byazrov D.

آمار مسابقه