بازی نیژنی نووگورود و زنیت - هفته 30 - 1401/02/31

نتیجه نهایی

نیژنی نووگورود

1 - 0
1401/02/31 18:30
ترکیب اصلی نیژنی نووگورود
 • 13 Goylo N.
 • 5 Masoero L.
 • 14 Kravtsov K.
 • 22 Kakkoev N.
 • 24 گوتسوک C
 • 34 Kozlov A.
 • 37 شریپوف
 • 78 کالینسکی
 • 88 برکوسکی
 • 89 Stotsky D.
 • 93 سیلمانوف
ذخیره ها
 • 1 Anisimov A.
 • 2 Aleksandrov V.
 • 4 Kecskes A.
 • 15 Miladinovic I.
 • 17 Gorbunov I.
 • 23 Penchikov D.
 • 25 Nigmatullin A.
 • 27 Milson
 • 31 کاچوک
 • 77 Karasev P.

اتفاقات بازی

19'
اوزدوئف
20'
کالینسکی
46'
Sergeev D. اوزدوئف
59'
Stolbov K. سوتورمین
61'
Gorbunov I. برکوسکی
68'
کاچوک شریپوف
78'
Karasev P. سیلمانوف
85'
Karasev P.
13 Goylo N.
34 Kozlov A.
22 Kakkoev N.
24 گوتسوک
5 Masoero L.
89 Stotsky D.
14 Kravtsov K.
37 شریپوف
78 کالینسکی
88 برکوسکی
93 سیلمانوف
71 ادوئوسکی
4 کروگووی
28 Alip N.
23 Adamov A.
19 سوتورمین
17 موستووی
27 اوزدوئف
5 ویلمار باریوس
14 دالر کوزیائف
22 آرتم زیوبا
33 ایوان سرگئیف
13 Goylo N.
34 Kozlov A.
22 Kakkoev N.
24 گوتسوک
5 Masoero L.
89 Stotsky D.
14 Kravtsov K.
37 شریپوف
78 کالینسکی
88 برکوسکی
93 سیلمانوف
71 ادوئوسکی
4 کروگووی
28 Alip N.
23 Adamov A.
19 سوتورمین
17 موستووی
27 اوزدوئف
5 ویلمار باریوس
14 دالر کوزیائف
22 آرتم زیوبا
33 ایوان سرگئیف
ترکیب اصلی زنیت
 • 71 ادوئوسکی
 • 4 کروگووی
 • 5 ویلمار باریوس
 • 14 دالر کوزیائف
 • 17 موستووی
 • 19 سوتورمین
 • 22 آرتم زیوبا C
 • 23 Adamov A.
 • 27 اوزدوئف
 • 28 Alip N.
 • 33 ایوان سرگئیف
ذخیره ها
 • 40 Vakhania I.
 • 41 میکائیل کرژاکوف
 • 45 Sergeev D.
 • 52 Fateev K.
 • 58 Nogtev R.
 • 60 Stolbov K.
 • 78 Pogorelov M.
 • 91 Byazrov D.
 • 98 Masalskoe V.

آمار مسابقه