بازی شباب الاهلی امارات و بنی یاس - هفته 25 - 1401/03/01

ترکیب اصلی شباب الاهلی امارات
 • 12 حمزه
 • 5 ولید عباس C
 • 7 احمد نورالهی
 • 17 فدریکو کارتابیا
 • 18 Olsen T.
 • 23 القسانی
 • 37 عبدالله جمیل
 • 57 یوری
 • 61 Abaelaziz B. N.
 • 87 Abdelrahman M.
 • 90 Soares K.
ذخیره ها
 • 4 محمد مرزوق
 • 9 حسین
 • 10 عمر عبدالرحمن
 • 15 النغبی
 • 20 جابر
 • 34 سهیل
 • 80 Gustavo
 • 95 Suhail R. A.
 • 98 Doumbia C.

اتفاقات بازی

6'
Al Hammadi K. yellow-card
10'
Khamis S. goal
32'
Soares K. yellow-card
38'
ولید عباس goal فدریکو کارتابیا assist
46'
النغبی subtitute-in Abdelrahman M. subtitute-out
46'
عمر عبدالرحمن subtitute-in القسانی subtitute-out
49'
یوری goal Abaelaziz B. N. assist
68'
سهیل subtitute-in فدریکو کارتابیا subtitute-out
68'
Almenhali K. subtitute-in Al Balushi A. subtitute-out
68'
Doumbia C. subtitute-in Olsen T. subtitute-out
69'
ژائو ویکتور subtitute-in خلیفه مبارک الحمدی subtitute-out
84'
Doumbia C. penalty
86'
Gustavo subtitute-in یوری subtitute-out
89'
Al Musabi F. yellow-card
90+5'
احمد نورالهی yellow-card
pitch
12 حمزه
37 عبدالله جمیل
90 Soares K.
5 ولید عباس
61 Abaelaziz B. N.
7 احمد نورالهی
57 یوری
87 Abdelrahman M.
17 فدریکو کارتابیا
18 Olsen T.
23 القسانی
55 محمد
52 Juma H. A.
4 Hashemi K.
31 ساشا ایوکوویچ
23 Al Hammadi K.
7 Al Musabi F.
38 Al Balushi A.
37 Khamis S.
17 Abbas E. A.
10 نیکولاس خیمنز
70 خلیفه مبارک الحمدی
pitch
12 حمزه
37 عبدالله جمیل
90 Soares K.
5 ولید عباس
61 Abaelaziz B. N.
7 احمد نورالهی
57 یوری
87 Abdelrahman M.
17 فدریکو کارتابیا
18 Olsen T.
23 القسانی
55 محمد
52 Juma H. A.
4 Hashemi K.
31 ساشا ایوکوویچ
23 Al Hammadi K.
7 Al Musabi F.
38 Al Balushi A.
37 Khamis S.
17 Abbas E. A.
10 نیکولاس خیمنز
70 خلیفه مبارک الحمدی
ترکیب اصلی بنی یاس
 • 55 محمد
 • 4 Hashemi K.
 • 7 Al Musabi F. C
 • 10 نیکولاس خیمنز
 • 17 Abbas E. A.
 • 23 Al Hammadi K.
 • 31 ساشا ایوکوویچ
 • 37 Khamis S.
 • 38 Al Balushi A.
 • 52 Juma H. A.
 • 70 خلیفه مبارک الحمدی
ذخیره ها
 • 3 ژائو ویکتور
 • 8 Hamdan M.
 • 16 Abdullah S.
 • 20 Almenhali K.
 • 21 Al Dermaki S. S.
 • 24 Alhammadi A.
 • 35 Almahri H. A.
 • 64 Hussain Al Mansoori K. A. J. A.
 • 77 Alblooshi K.

آمار مسابقه

اخبار بازی شباب الاهلی امارات و بنی یاس

رتبه پنجم یاران نوراللهی و قایدی در امارات

رتبه پنجم یاران نوراللهی و قایدی در امارات

شباب الاهلی در حضور یکی از دو ملی پوش ایرانی خود مقابل بنی یاس به برتری رسید.

- 5.7K بازدید