بازی شباب الاهلی امارات و بنی یاس - هفته 25 - 1401/03/01

ترکیب اصلی شباب الاهلی امارات
 • 12 حمزه
 • 5 ولید عباس C
 • 7 احمد نورالهی
 • 17 فدریکو کارتابیا
 • 18 Olsen T.
 • 23 القسانی
 • 37 عبدالله جمیل
 • 57 یوری
 • 61 Abaelaziz B. N.
 • 87 Abdelrahman M.
 • 90 Soares K.
ذخیره ها
 • 4 محمد مرزوق
 • 9 حسین
 • 10 عمر عبدالرحمن
 • 15 النغبی
 • 20 جابر
 • 34 سهیل
 • 80 Gustavo
 • 95 Suhail R. A.
 • 98 Doumbia C.

اتفاقات بازی

6'
Al Hammadi K.
10'
Khamis S.
32'
Soares K.
38'
ولید عباس فدریکو کارتابیا
46'
النغبی Abdelrahman M.
46'
عمر عبدالرحمن القسانی
49'
یوری Abaelaziz B. N.
68'
سهیل فدریکو کارتابیا
68'
Almenhali K. Al Balushi A.
68'
Doumbia C. Olsen T.
69'
ژائو ویکتور خلیفه مبارک الحمدی
84'
Doumbia C.
86'
Gustavo یوری
89'
Al Musabi F.
90+5'
احمد نورالهی
12 حمزه
37 عبدالله جمیل
90 Soares K.
5 ولید عباس
61 Abaelaziz B. N.
7 احمد نورالهی
57 یوری
87 Abdelrahman M.
17 فدریکو کارتابیا
18 Olsen T.
23 القسانی
55 محمد
52 Juma H. A.
4 Hashemi K.
31 ساشا ایوکوویچ
23 Al Hammadi K.
7 Al Musabi F.
38 Al Balushi A.
37 Khamis S.
17 Abbas E. A.
10 نیکولاس خیمنز
70 خلیفه مبارک الحمدی
12 حمزه
37 عبدالله جمیل
90 Soares K.
5 ولید عباس
61 Abaelaziz B. N.
7 احمد نورالهی
57 یوری
87 Abdelrahman M.
17 فدریکو کارتابیا
18 Olsen T.
23 القسانی
55 محمد
52 Juma H. A.
4 Hashemi K.
31 ساشا ایوکوویچ
23 Al Hammadi K.
7 Al Musabi F.
38 Al Balushi A.
37 Khamis S.
17 Abbas E. A.
10 نیکولاس خیمنز
70 خلیفه مبارک الحمدی
ترکیب اصلی بنی یاس
 • 55 محمد
 • 4 Hashemi K.
 • 7 Al Musabi F. C
 • 10 نیکولاس خیمنز
 • 17 Abbas E. A.
 • 23 Al Hammadi K.
 • 31 ساشا ایوکوویچ
 • 37 Khamis S.
 • 38 Al Balushi A.
 • 52 Juma H. A.
 • 70 خلیفه مبارک الحمدی
ذخیره ها
 • 3 ژائو ویکتور
 • 8 Hamdan M.
 • 16 Abdullah S.
 • 20 Almenhali K.
 • 21 Al Dermaki S. S.
 • 24 Alhammadi A.
 • 35 Almahri H. A.
 • 64 Hussain Al Mansoori K. A. J. A.
 • 77 Alblooshi K.

آمار مسابقه

اخبار بازی شباب الاهلی امارات و بنی یاس

رتبه پنجم یاران نوراللهی و قایدی در امارات

رتبه پنجم یاران نوراللهی و قایدی در امارات

شباب الاهلی در حضور یکی از دو ملی پوش ایرانی خود مقابل بنی یاس به برتری رسید.

- 5.7K بازدید