دوستانه
نتیجه نهایی

سوریه

1 - 0
1401/03/11 20:15

تاجیکستان

ترکیب اصلی سوریه
  • اطلاعات ترکیب تیم موجود نیست

اتفاقات بازی

16'
عمر السوما
ترکیب اصلی تاجیکستان
  • اطلاعات ترکیب تیم موجود نیست