بازی دانمارک و کرواسی - هفته 3 - 1401/03/20

ترکیب اصلی دانمارک
ذخیره ها

اتفاقات بازی

8'
آندرس کرنلیوس yellow-card
46'
لوکا مودریچ subtitute-in ایوانوسک subtitute-out
46'
متئو کواچیچ subtitute-in کریستین جاکیچ subtitute-out
46'
جوزپ استانیشیچ subtitute-in شیمه ورسالیکو subtitute-out
58'
نیکولا ولاشیچ subtitute-in اورسیچ subtitute-out
61'
مارتین برایثویت subtitute-in دامسگارد subtitute-out
61'
راسموس کریستنستن subtitute-in دنیل واس subtitute-out
61'
یوناس ویند subtitute-in آندرس کرنلیوس subtitute-out
67'
خواکیم اندرسن yellow-card
69'
ماریو پاسالیچ goal
75'
جوزپ استانیشیچ yellow-card
77'
بودیمیر subtitute-in آندری کراماریچ subtitute-out
83'
یوسف پولسن subtitute-in اسکوف السن subtitute-out
86'
بودیمیر yellow-card
90'
رابرت اسکوو subtitute-in یوسف پولسن subtitute-out
pitch
1 کسپر اشمایکل
18 دنیل واس
2 خواکیم اندرسن
6 آندرئاس کریستنسن
5 ژواکیم مهله
23 پیر امیل هویبرگ
10 کریستین اریکسن
8 توماس دلینی
14 دامسگارد
11 اسکوف السن
21 آندرس کرنلیوس
1 لیواکوویچ
22 Juranovic J.
6 Sutalo J.
20 مارتین ارلیچ
2 شیمه ورسالیکو
11 مارسلو بروزوویچ
16 کریستین جاکیچ
18 اورسیچ
15 ماریو پاسالیچ
19 ایوانوسک
9 آندری کراماریچ
pitch
1 کسپر اشمایکل
18 دنیل واس
2 خواکیم اندرسن
6 آندرئاس کریستنسن
5 ژواکیم مهله
23 پیر امیل هویبرگ
10 کریستین اریکسن
8 توماس دلینی
14 دامسگارد
11 اسکوف السن
21 آندرس کرنلیوس
1 لیواکوویچ
22 Juranovic J.
6 Sutalo J.
20 مارتین ارلیچ
2 شیمه ورسالیکو
11 مارسلو بروزوویچ
16 کریستین جاکیچ
18 اورسیچ
15 ماریو پاسالیچ
19 ایوانوسک
9 آندری کراماریچ
ترکیب اصلی کرواسی
ذخیره ها

آمار مسابقه

ویدیوهای بازی دانمارک و کرواسی