2 - 0
1401/03/23 23:15

اتریش

ترکیب اصلی دانمارک
 • 1 کسپر اشمایکل
 • 2 یواکیم اندرسن
 • 5 مهله
 • 6 اندرس کریستنسن
 • 7 مایک ینسن
 • 11 اسکوف السن
 • 13 کریستنسن
 • 19 یوناس ویند
 • 20 بویلسن
 • 21 آندرس کرنلیوس
 • 23 پیر امیل هویبرگ
ذخیره ها
 • 3 یانیک وسترگارد
 • 4 Nelsson V.
 • 8 Hjulmand M.
 • 9 مارتین برایت وایت
 • 10 کریستین اریکسن
 • 12 اسکوف
 • 14 دامسگارد
 • 15 فیلیپ بیلینگ
 • 16 دانیل لورسن
 • 17 استریگر لارسن
 • 18 دانیل وس
 • 22 Vindahl P.

اتفاقات بازی

21'
یوناس ویند مهله
26'
یوناس ویند
37'
اسکوف السن یوناس ویند
42'
ویمر
46'
کریم اونیسیو ویمر
46'
کونارد لایمر ژاور شلاگر
46'
مارتین برایت وایت آندرس کرنلیوس
46'
استفان لاینر والنتینو لازارو
46'
فیلیپ بیلینگ اسکوف السن
49'
استریگر لارسن مهله
52'
Danso K.
63'
Nelsson V. یواکیم اندرسن
65'
مارکو آرناتوویچ کالاجزیچ
65'
مایکل گریگوریش آندریاس ویمان
76'
کریستین اریکسن مایک ینسن
1 کسپر اشمایکل
13 کریستنسن
2 یواکیم اندرسن
6 اندرس کریستنسن
20 بویلسن
5 مهله
23 پیر امیل هویبرگ
7 مایک ینسن
11 اسکوف السن
21 آندرس کرنلیوس
19 یوناس ویند
1 هینتز ایندنر
15 ویمر
3 Danso K.
2 Trauner G.
16 تریمل
9 مارسل سابیتزر
6 سیوالد
23 ژاور شلاگر
22 والنتینو لازارو
10 آندریاس ویمان
14 کالاجزیچ
1 کسپر اشمایکل
13 کریستنسن
2 یواکیم اندرسن
6 اندرس کریستنسن
20 بویلسن
5 مهله
23 پیر امیل هویبرگ
7 مایک ینسن
11 اسکوف السن
21 آندرس کرنلیوس
19 یوناس ویند
1 هینتز ایندنر
15 ویمر
3 Danso K.
2 Trauner G.
16 تریمل
9 مارسل سابیتزر
6 سیوالد
23 ژاور شلاگر
22 والنتینو لازارو
10 آندریاس ویمان
14 کالاجزیچ
ترکیب اصلی اتریش
 • 1 هینتز ایندنر
 • 2 Trauner G.
 • 3 Danso K.
 • 6 سیوالد
 • 9 مارسل سابیتزر C
 • 10 آندریاس ویمان
 • 14 کالاجزیچ
 • 15 ویمر
 • 16 تریمل
 • 22 والنتینو لازارو
 • 23 ژاور شلاگر
ذخیره ها
 • 4 مارکو فریدل
 • 5 جوبیچیچ
 • 7 مارکو آرناتوویچ
 • 8 دیوید آلابا
 • 11 مایکل گریگوریش
 • 12 Fraisl M.
 • 13 پنتز
 • 17 Wolf H.
 • 18 کریم اونیسیو
 • 19 بوامگارتنر
 • 20 کونارد لایمر
 • 21 استفان لاینر

آمار مسابقه

ویدیوهای بازی دانمارک و اتریش