بازی بورنموث و استون ویلا - هفته 1 - 1401/05/15

ترکیب اصلی بورنموث
 • 1 مارک تراورس
 • 5 لوید کلی C
 • 6 کریس مفام
 • 8 جفرسون لرما
 • 9 دومینیک سولانکه
 • 15 آدام اسمیت
 • 16 تاورنیر
 • 21 کیفر مور
 • 22 بن پیرسون
 • 29 فیلیپ بیلینگ
 • 33 جردن زمورا
ذخیره ها
 • 4 لوئیس کوک
 • 10 رایان کریستی
 • 11 املیانو مارکوندس
 • 17 جک استیسی
 • 19 جونیور استانیسلاس
 • 20 سیرکی دمبله
 • 23 جیمز هیل
 • 32 جیدون آنتونی
 • 40 ویل دنیس

اتفاقات بازی

2'
جفرسون لرما
23'
دنی اینگز
39'
آدام اسمیت
46'
امیلیانو بوندیا جیکوب رمزی
45+2'
بن پیرسون
45+3'
جیکوب رمزی
66'
اوله واتکینز دنی اینگز
72'
لوئیس کوک بن پیرسون
73'
فیلیپ بیلینگ
80'
کیفر مور لوید کلی
82'
داگلاس لوئیز بوبکار کامارا
82'
کمرون آرچر فیلیپ کوتینیو
86'
رایان کریستی تاورنیر
90+3'
داگلاس لوئیز
90+5'
جونیور استانیسلاس دومینیک سولانکه
1 مارک تراورس
15 آدام اسمیت
8 جفرسون لرما
6 کریس مفام
5 لوید کلی
33 جردن زمورا
22 بن پیرسون
29 فیلیپ بیلینگ
16 تاورنیر
21 کیفر مور
9 دومینیک سولانکه
1 امیلیانو مارتینز
27 لوکاس دینیه
3 دیگو کارلوس
4 ازری کنسا
2 متی کش
41 جیکوب رمزی
44 بوبکار کامارا
7 جان مک گین
23 فیلیپ کوتینیو
9 دنی اینگز
31 لئون بیلی
1 مارک تراورس
15 آدام اسمیت
8 جفرسون لرما
6 کریس مفام
5 لوید کلی
33 جردن زمورا
22 بن پیرسون
29 فیلیپ بیلینگ
16 تاورنیر
21 کیفر مور
9 دومینیک سولانکه
1 امیلیانو مارتینز
27 لوکاس دینیه
3 دیگو کارلوس
4 ازری کنسا
2 متی کش
41 جیکوب رمزی
44 بوبکار کامارا
7 جان مک گین
23 فیلیپ کوتینیو
9 دنی اینگز
31 لئون بیلی

آمار مسابقه

ویدیوهای بازی بورنموث و استون ویلا