بازی فرایبورگ و دورتموند - هفته 2 - 1401/05/21

ترکیب اصلی فرایبورگ
 • 26 مارک فلکن
 • 3 فیلیپ لینهارت
 • 8 ماکسیمیلیان اگشتاین
 • 22 رولند زالای
 • 25 کیلیان سیلدیلیا
 • 27 نیکولاس هوفلر
 • 28 ماتیاس گینتر
 • 30 کریستین گونتر C
 • 32 وینچنزو گریفو
 • 38 مایکل گرگوریش
 • 42 ریتسو دوآن
ذخیره ها
 • 1 بنجامین آپهف
 • 2 هوگو سیکوئت
 • 5 مانوئل گولده
 • 11 دنیل کوفی کیه ره
 • 14 یانیک کیتل
 • 18 نیلز پترسن
 • 29 جئونگ وو یئونگ
 • 31 کوین اشلوتربک
 • 33 نواه وایزهائوپت

اتفاقات بازی

33'
توماس مونیه
35'
مایکل گرگوریش ماتیاس گینتر
46'
ماریوس وولف توماس مونیه
60'
جود بلینگهام
64'
جیم باینو گیتنز تورگان هازارد
67'
نیکو شلوتربک
70'
یوسف موکوکو دونیل مالن
74'
نیلز پترسن مایکل گرگوریش
76'
یولیان برانت محمود داهود
77'
جیم باینو گیتنز یوسف موکوکو
84'
یوسف موکوکو یولیان برانت
84'
نواه وایزهائوپت وینچنزو گریفو
85'
دنیل کوفی کیه ره ریتسو دوآن
86'
دنیل کوفی کیه ره
88'
ماریوس وولف
26 مارک فلکن
25 کیلیان سیلدیلیا
28 ماتیاس گینتر
3 فیلیپ لینهارت
30 کریستین گونتر
8 ماکسیمیلیان اگشتاین
27 نیکولاس هوفلر
42 ریتسو دوآن
22 رولند زالای
32 وینچنزو گریفو
38 مایکل گرگوریش
1 گریگور کوبل
13 رافائل گوئررو
4 نیکو شلوتربک
15 متس هوملز
24 توماس مونیه
22 جود بلینگهام
11 مارکو رویس
8 محمود داهود
21 دونیل مالن
20 آنتونی مودست
10 تورگان هازارد
26 مارک فلکن
25 کیلیان سیلدیلیا
28 ماتیاس گینتر
3 فیلیپ لینهارت
30 کریستین گونتر
8 ماکسیمیلیان اگشتاین
27 نیکولاس هوفلر
42 ریتسو دوآن
22 رولند زالای
32 وینچنزو گریفو
38 مایکل گرگوریش
1 گریگور کوبل
13 رافائل گوئررو
4 نیکو شلوتربک
15 متس هوملز
24 توماس مونیه
22 جود بلینگهام
11 مارکو رویس
8 محمود داهود
21 دونیل مالن
20 آنتونی مودست
10 تورگان هازارد

آمار مسابقه