بازی هوفنهایم و لایپزیش - هفته 13 - 14 آبان 1401

14 آبان 1401 - 18:00 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

13 '
yellow-card
دنیس گایگر
17 '
goal
کریستوفر انکونکو
18 '
subtitute-out
آندری کراماریچ گریشا پرومل
26 '
yellow-card
کوین آکپوگوما
27 '
yellow-card
جئورجینیو روتر
29 '
yellow-card
استنلی انسوکی
37 '
yellow-card
عبدلایه دیالو
50 '
goal
جئورجینیو روتر پاس گل آنخلینیو
57 '
goal
کریستوفر انکونکو
67 '
subtitute-out
پاول کادرابک رابرت اسکوو
67 '
subtitute-out
آنجلو استیلر یاکوب برون لارسن
69 '
goal
دنی اولمو پاس گل دومنیک ژوبوژالای
76 '
subtitute-out
امیل فورسبرگ آندره سیلوا
76 '
subtitute-out
کوین کمپل دنی اولمو
80 '
subtitute-out
ادواردو کوارشما کوین آکپوگوما
80 '
subtitute-out
فیسنیک اصلانی دنیس گایگر
83 '
yellow-card
دیوید رائوم
88 '
subtitute-out
یوسف پولسن کریستوفر انکونکو
88 '
subtitute-out
هوگو نووآ راموس دومنیک ژوبوژالای
90+3 '
subtitute-out
Ba S. مارسل هالشتنبرگ

ترکیب تیم ها

pitch
1 اولیور بائومن
Card
Substitute 80'
25 کوین آکپوگوما
22 کوین ویت
Card
34 استنلی انسوکی
Substitute 67'
29 رابرت اسکوو
Card
Substitute 80'
8 دنیس گایگر
Goal
11 آنخلینیو
Substitute 18'
6 گریشا پرومل
14 بوامگارتنر
Goal
Card
33 جئورجینیو روتر
Substitute 67'
7 یاکوب برون لارسن
21 یانیس بلاسویچ
Card
22 دیوید رائوم
C 4 ویلی اوربن
Substitute 90+3'
23 مارسل هالشتنبرگ
Card
37 عبدلایه دیالو
24 ژاور اشلاگر
Goal
Substitute 88'
17 دومنیک ژوبوژالای
pitch
1 اولیور بائومن
Card
Substitute 80'
25 کوین آکپوگوما
22 کوین ویت
Card
34 استنلی انسوکی
Substitute 67'
29 رابرت اسکوو
Card
Substitute 80'
8 دنیس گایگر
Goal
11 آنخلینیو
Substitute 18'
6 گریشا پرومل
14 بوامگارتنر
Goal
Card
33 جئورجینیو روتر
Substitute 67'
7 یاکوب برون لارسن
21 یانیس بلاسویچ
Card
22 دیوید رائوم
C 4 ویلی اوربن
Substitute 90+3'
23 مارسل هالشتنبرگ
Card
37 عبدلایه دیالو
24 ژاور اشلاگر
Goal
Substitute 88'
17 دومنیک ژوبوژالای

بازیکنان ذخیره

 • آمادو هایدارا
  8
 • یوسف پولسن
  Substitute 88'
  9
 • امیل فورسبرگ
  Substitute 76'
  10
 • اورجان نایلند
  13
 • Ba S.
  Substitute 90+3'
  25
 • هوگو نووآ راموس
  Substitute 88'
  38
 • کوین کمپل
  Substitute 76'
  44

آمار مسابقه

ویدیوهای بازی هوفنهایم و لایپزیش