بازی آژاکسیو و برست - هفته 32 - 3 اردیبهشت 1402

3 اردیبهشت 1402 - 16:30 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

17 '
subtitute-out
بایالا میکائیل بارتو
27 '
yellow-card
ابراهیم دیایو
29 '
yellow-card
استیو مونیه
34 '
yellow-card
کامارا
62 '
subtitute-out
توزگر بلالی
62 '
subtitute-out
روماین کاستیلودل فرانک هونورات
62 '
subtitute-out
کوین اسپادانودا رومن هامواوما
66 '
red-card
توزگر
68 '
yellow-card
مونم ال ادریسی
71 '
subtitute-out
فلیکس لمارچال کامارا
71 '
subtitute-out
پریرا روماین کاستیلودل
82 '
subtitute-out
مگنتی هاریس بلکبلا
82 '
subtitute-out
آلبرت الیس جرمی لودوارون
85 '
subtitute-out
سدریک آوینل ابراهیم دیایو

ترکیب تیم ها

1 بنجامین لوری
Card
Substitute 85'
3 ابراهیم دیایو
25 عمر گونزالز
15 کلمنت ویدال
99 یوسف کان
Substitute 17'
4 میکائیل بارتو
C 8 وینسنت مارچتی
23 توماس مانیانی
Substitute 62'
10 بلالی
Substitute 62'
17 رومن هامواوما
Card
7 مونم ال ادریسی
40 مارکو بیزوت
2 جین کوین دوورنه
3 لیلیان براسیر
C 5 برندان چاردونت
99 نوآح فادیگا
20 پیر لیس ملو
Substitute 82'
7 هاریس بلکبلا
Substitute 82'
22 جرمی لودوارون
Card
Substitute 71'
45 مهدی کامارا
Substitute 62'
9 فرانک هونورات
15 استیو مونیه
1 بنجامین لوری
Card
Substitute 85'
3 ابراهیم دیایو
25 عمر گونزالز
15 کلمنت ویدال
99 یوسف کان
Substitute 17'
4 میکائیل بارتو
C 8 وینسنت مارچتی
23 توماس مانیانی
Substitute 62'
10 بلالی
Substitute 62'
17 رومن هامواوما
Card
7 مونم ال ادریسی
40 مارکو بیزوت
2 جین کوین دوورنه
3 لیلیان براسیر
C 5 برندان چاردونت
99 نوآح فادیگا
20 پیر لیس ملو
Substitute 82'
7 هاریس بلکبلا
Substitute 82'
22 جرمی لودوارون
Card
Substitute 71'
45 مهدی کامارا
Substitute 62'
9 فرانک هونورات
15 استیو مونیه

بازیکنان ذخیره

 • متیو کوتادور
  6
 • توزگر
  Substitute 62' Card 66'
  9
 • بایالا
  Substitute 17'
  14
 • فرآنسوا جوزف سولاکارو
  16
 • سدریک آوینل
  Substitute 85'
  21
 • کوین اسپادانودا
  Substitute 62'
  27
 • فلوریان شابرول
  29
 • موسی سومانو
  34
 • فرناند مایمبو
  77
 • خواکین بلازکویز
  1
 • اشرف دری
  4
 • هوگو مگنتی
  Substitute 82'
  8
 • روماین کاستیلودل
  Substitute 62' Substitute 71'
  10
 • آلبرت الیس
  Substitute 82'
  17
 • کریستوف هلره
  23
 • بردلی لوکو
  28
 • ماتیاس پریرا لاژ
  Substitute 71'
  29
 • فلیکس لمارچال
  Substitute 71'
  37

آمار مسابقه

اخبار و ویدیوها