بازی تورینو و آث میلان - هفته 12 - 1401/08/08

آخرین بازی های تورینو

دوستانه
دوستانه
1401/05/05
1 - 0
آپولون
دوستانه
دوستانه

آخرین بازی های آث میلان

دوستانه
1401/05/15
ویچنزا
1 - 6
دوستانه
دوستانه
1401/05/05
ولفسبرگر
0 - 5
دوستانه
1401/05/01
زالیگرزگ
3 - 2