بازی کریمونس و آث میلان - هفته 14 - 1401/08/18

آخرین بازی های کریمونس

1401/05/17
3 - 2
ترنانا
دوستانه
دوستانه
1401/05/02
2 - 0
اسپال
دوستانه
دوستانه
1400/05/15
اسپال
1 - 2

آخرین بازی های آث میلان

دوستانه
1401/05/15
ویچنزا
1 - 6
دوستانه
دوستانه
1401/05/05
ولفسبرگر
0 - 5
دوستانه
1401/05/01
زالیگرزگ
3 - 2