بازی آث میلان و فیورنتینا - هفته 15 - 1401/08/22

آخرین بازی های آث میلان

دوستانه
1401/05/15
ویچنزا
1 - 6
دوستانه
دوستانه
1401/05/05
ولفسبرگر
0 - 5
دوستانه
1401/05/01
زالیگرزگ
3 - 2

آخرین بازی های فیورنتینا

دوستانه
دوستانه
دوستانه
1401/05/01
4 - 0
تریستیانا
دوستانه
1401/04/31
4 - 1
ترنتو