والویک

-
1401/05/30 19:15

آخرین بازی های والویک

1401/05/15
والویک
2 - 2
دوستانه
1401/05/08
والویک
1 - 1
کامبور
دوستانه
1401/04/29
1 - 1
والویک
دوستانه
1401/04/18
3 - 1
والویک
1401/02/25
1 - 3
والویک

آخرین بازی های رو در رو

دوستانه
1401/01/03
3 - 3
والویک
1400/11/24
والویک
0 - 2
1400/07/24
2 - 2
والویک
1400/02/26
3 - 0
والویک
1399/08/04
والویک
2 - 2

آخرین بازی های فاینورد

1401/05/16
ویتسه آرنهایم
2 - 5
دوستانه
دوستانه
1401/05/05
6 - 1
ناک بردا
دوستانه
دوستانه
1401/04/18
سالزبورگ
1 - 2