بازی فاینورد و توئنته - هفته 9 - 1401/07/17

آخرین بازی های فاینورد

1401/05/16
ویتسه آرنهایم
2 - 5
دوستانه
دوستانه
1401/05/05
6 - 1
ناک بردا
دوستانه

آخرین بازی های توئنته