بازی فاینورد و سیتارد - هفته 11 - 1401/07/30

-
1401/07/30 18:00

سیتارد

آخرین بازی های فاینورد

1401/05/16
ویتسه آرنهایم
2 - 5
دوستانه
دوستانه
1401/05/05
6 - 1
ناک بردا
دوستانه

آخرین بازی های رو در رو

آخرین بازی های سیتارد

1401/05/23
3 - 0
سیتارد
1401/05/15
سیتارد
2 - 3
دوستانه
1401/04/31
سیتارد
3 - 3
دوستانه
1401/04/15
سیتارد
1 - 1
1401/02/25
0 - 1
سیتارد