دوستانه
1 - 0
1393/10/20 15:50
ترکیب اصلی آیندهوون
  • اطلاعات ترکیب تیم موجود نیست

اتفاقات بازی

33'
ممفیس دپای
ترکیب اصلی سلتیک
  • اطلاعات ترکیب تیم موجود نیست