دوستانه
1 - 4
1394/04/27 20:30
ترکیب اصلی ایبار
  • اطلاعات ترکیب تیم موجود نیست

اتفاقات بازی

50'
افتوبوره آمبروسه
60'
لیگ گریفیث
68'
میکل آروئابارنا
68'
آرائوبارنا
75'
لیگ گریفیث
89'
لیگ گریفیث
ترکیب اصلی سلتیک
  • اطلاعات ترکیب تیم موجود نیست