بازی کراسنودار و اسپارتاک - هفته 2 - 1401/05/01

لیگ برتر روسیه 2022-2023 | هفته : 2

نتیجه نهایی
1 - 4
1401/05/01 21:30
ترکیب اصلی کراسنودار
 • 39 سافونوف
 • 8 چرنیکوف
 • 9 جان کوردوبا
 • 10 اسپرتسیان
 • 11 لونوف
 • 14 Banjac M.
 • 40 Olusegun O.
 • 44 سرگئی بورودین
 • 82 Volkov S.
 • 84 لیتوینوف
 • 98 پتروف
ذخیره ها
 • 1 آگکاتسو
 • 6 کریستین رامیرز
 • 7 اخمتوف
 • 23 Yakimov V.
 • 32 Pivovarov D.
 • 38 Kokoev D.
 • 41 Sukhoruchenko M.
 • 48 Isaenko O.
 • 69 Manelov I.
 • 70 Samko V.
 • 93 سیلمانوف

اتفاقات بازی

20'
سوبولف yellow-card
24'
سرگئی بورودین yellow-card
26'
Martins Pereira C. yellow-card
35'
زوبنین goal Martins Pereira C. assist
37'
چرنیکوف red-card
40'
Yakimov V. subtitute-in جان کوردوبا subtitute-out
46'
کریستین رامیرز subtitute-in پتروف subtitute-out
46'
پرومس goal Khlusevich D. assist
49'
لیتوینوف yellow-card
53'
سرگئی بورودین own-goal
56'
اومیاروف subtitute-in Martins Pereira C. subtitute-out
56'
Prutsev D. subtitute-in لیتوینوف subtitute-out
60'
اسپرتسیان penalty
60'
Manelov I. subtitute-in لونوف subtitute-out
69'
Caufriez M. subtitute-in ژیکیا subtitute-out
81'
اخمتوف subtitute-in Banjac M. subtitute-out
81'
سیلمانوف subtitute-in Volkov S. subtitute-out
83'
ویکتور موزس goal Prutsev D. assist
87'
سلیخوف yellow-card
88'
Klassen L. subtitute-in Khlusevich D. subtitute-out
88'
Zinkovskiy A. subtitute-in ویکتور موزس subtitute-out
pitch
39 سافونوف
98 پتروف
82 Volkov S.
44 سرگئی بورودین
84 لیتوینوف
8 چرنیکوف
14 Banjac M.
11 لونوف
10 اسپرتسیان
40 Olusegun O.
9 جان کوردوبا
57 سلیخوف
82 Khlusevich D.
14 ژیکیا
23 Chernov N.
97 Denisov D.
47 زوبنین
68 لیتوینوف
35 Martins Pereira C.
8 ویکتور موزس
7 سوبولف
10 پرومس
pitch
39 سافونوف
98 پتروف
82 Volkov S.
44 سرگئی بورودین
84 لیتوینوف
8 چرنیکوف
14 Banjac M.
11 لونوف
10 اسپرتسیان
40 Olusegun O.
9 جان کوردوبا
57 سلیخوف
82 Khlusevich D.
14 ژیکیا
23 Chernov N.
97 Denisov D.
47 زوبنین
68 لیتوینوف
35 Martins Pereira C.
8 ویکتور موزس
7 سوبولف
10 پرومس
ترکیب اصلی اسپارتاک
 • 57 سلیخوف
 • 7 سوبولف
 • 8 ویکتور موزس
 • 10 پرومس
 • 14 ژیکیا C
 • 23 Chernov N.
 • 35 Martins Pereira C.
 • 47 زوبنین
 • 68 لیتوینوف
 • 82 Khlusevich D.
 • 97 Denisov D.
ذخیره ها
 • 3 Caufriez M.
 • 5 Klassen L.
 • 11 نیکولسون
 • 17 Zinkovskiy A.
 • 18 اومیاروف
 • 22 ایگناتوف
 • 25 Prutsev D.
 • 39 ماسلوف
 • 92 راسکازوف
 • 95 Volkov M.
 • 98 ماکسیمنکو

آمار مسابقه