بازی ویچنزا و آث میلان - 1401/05/15

دوستانه

نتیجه نهایی video خلاصه بازی

ویچنزا

1 - 6
1401/05/15 21:30
ترکیب اصلی ویچنزا
 • 1 Brzan R.
 • 5 Bellich M.
 • 6 Zonta L.
 • 7 Dalmonte N.
 • 9 Ferrari N.
 • 11 Rolfini A.
 • 14 Padella E. C
 • 17 Scarsella F.
 • 19 Begic T.
 • 21 Cataldi R.
 • 68 ماریو ایراردی
ذخیره ها
 • 4 Corradi C.
 • 10 Giacomelli S.
 • 12 Confente A.
 • 13 Pasini N.
 • 18 Djibril M.
 • 20 Jimenez K.
 • 22 Grandi M.
 • 24 Alessio F.
 • 40 Manfredonia M.
 • 80 Favero A.
 • 81 Talarico R.
 • 88 Oviszach E.
 • 94 Busatto T.

اتفاقات بازی

1'
Rolfini A. goal Begic T. assist
11'
رافائل لیائو goal آنته ربیچ assist
17'
Cataldi R. yellow-card
21'
جونیور مسیاس goal رافائل لیائو assist
30'
آنته ربیچ goal تئو هرناندز assist
31'
Dalmonte N. own-goal
46'
Giacomelli S. subtitute-in Zonta L. subtitute-out
46'
Pasini N. subtitute-in Rolfini A. subtitute-out
46'
Jimenez K. subtitute-in Begic T. subtitute-out
46'
Alessio F. subtitute-in Scarsella F. subtitute-out
46'
Oviszach E. subtitute-in Ferrari N. subtitute-out
46'
Corradi C. subtitute-in Bellich M. subtitute-out
46'
Talarico R. subtitute-in Padella E. subtitute-out
50'
فیکایو توموری goal اسماعیل بن ناصر assist
51'
راد کرونیچ subtitute-in ساندرو تونالی subtitute-out
59'
الکسی سلماکرز subtitute-in جونیور مسیاس subtitute-out
64'
Favero A. subtitute-in Dalmonte N. subtitute-out
64'
Manfredonia M. subtitute-in Cataldi R. subtitute-out
69'
آنته ربیچ goal براهیم دیاز assist
70'
Jimenez K. yellow-card
75'
شارل د کتلار subtitute-in براهیم دیاز subtitute-out
78'
Djibril M. subtitute-in Favero A. subtitute-out
80'
Busatto T. subtitute-in Alessio F. subtitute-out
90+1'
Djibril M. yellow-card
pitch
1 Brzan R.
68 ماریو ایراردی
14 Padella E.
5 Bellich M.
7 Dalmonte N.
6 Zonta L.
21 Cataldi R.
17 Scarsella F.
19 Begic T.
9 Ferrari N.
11 Rolfini A.
16 مایک مانیان
19 تئو هرناندز
23 فیکایو توموری
20 پیر کالولو
2 داوید کالابریا
8 ساندرو تونالی
4 اسماعیل بن ناصر
17 رافائل لیائو
10 براهیم دیاز
30 جونیور مسیاس
12 آنته ربیچ
pitch
1 Brzan R.
68 ماریو ایراردی
14 Padella E.
5 Bellich M.
7 Dalmonte N.
6 Zonta L.
21 Cataldi R.
17 Scarsella F.
19 Begic T.
9 Ferrari N.
11 Rolfini A.
16 مایک مانیان
19 تئو هرناندز
23 فیکایو توموری
20 پیر کالولو
2 داوید کالابریا
8 ساندرو تونالی
4 اسماعیل بن ناصر
17 رافائل لیائو
10 براهیم دیاز
30 جونیور مسیاس
12 آنته ربیچ

آمار مسابقه

ویدیوهای بازی ویچنزا و آث میلان