بازی شهرداری آستارا و چوکا تالش - هفته 6 - 6 مهر 1401

6 مهر 1401 - 16:15 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

15 '
goal
رضا کرملاچعب پاس گل محمد جعفری
45 '
goal
مهدی عسگری پاس گل علی دهقان